Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER

30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Tüm Bilgiler ve Sorgulamalar

tüm yerel seçim bilgileri

Nerede oy kullanacağım, nasıl oy kullanılır, oy pusulası ne demek, oy pusulasında partilerin sıralaması nasıl, hangi zarfa hangi oy koyulur, oy zarfları nelerdir, oy zarflarının renkleri ne anlama gelir, seçmen sandık bilgimi nasıl sorgulayabilirim, seçim yasakları nelerdir, oy kullanma saatleri, hangi ilde saat kaçta oy atma başlayacak ne zaman bitecek, oy kullanma rehberi, oy atarken nelere dikkat etmeliyim hepsi ve daha fazlası bu haberde

Nerede oy kullanacağım, nasıl oy kullanılır, oy pusulası ne demek, oy pusulasında partilerin sıralaması nasıl, hangi zarfa hangi oy koyulur, oy zarfları nelerdir, oy zarflarının renkleri ne anlama gelir, seçmen sandık bilgimi nasıl sorgulayabilirim, seçim yasakları nelerdir, oy kullanma saatleri, hangi ilde saat kaçta oy atma başlayacak ne zaman bitecek, oy kullanma rehberi, oy atarken nelere dikkat etmeliyim hepsi ve daha fazlası bu haberde. 

Yerel seçimlere sayılı günler kaldı, nerede oy kullanacağınızı bilmiyorsanız, haberimizdeki bilgiler işinize çok yarayacak, seçmen kaydı sorgulama, ysk sandık sorgula, ysk.gov.tr, oy kullanma yaşı, oy kullanma şartları, oy nasıl kullanılır, hangi sandıkta oy kullanacaksınız, oy kullanmaya giderken bunları unutmayın. 30 Mart yerel seçimlerinde nerede oy kullanacaksınız, seçime günler kala, bu konuda bilginiz yoksa, haberimizi okuyunuz, seçmen kaydı sorgulama burada, tıkla seçmen kaydını sorgula, nerede oy kullanacağını öğren. 30 Mart yerel seçimlerinde nerede oy kullanacaksınız. Seçmen listesi öğrenme YSK. Nerede oy atacağım. Sandık bilgileri. Seçim bilgileri ve daha fazlasına bu haberde ulaşabilirsiniz.

YSK, 30 Mart 2014 yılında yap ılacak olan yerel seçimlerde kimin, nerede oy kullanacağını internet sitesinden açıkl   adı. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde "nere de oy kullanacağınızı" gösteren bilgi sistemi Yüksek S eçim Kurulu’nun (YSK) internet sitesinden yayınlandı. www.ysk.gov.tr/ysk/index.html adresinden yapacağınız sorgulamayla nerede oy kullanacağınızı öğrenebilirsiniz.  ‘Nerede oy kullanacağım’ için YSK, internet sitesine girdiğinizde sizden T.C. numaranız, nüfusa kayıtlı olduğunuz il, nüfusa kayıtlı olduğunuz ilçe, cilt no, aile sı   no ve sıra no gibi kimlik bilgilerinizi istiyor. Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye 'deki seçimlerin genel yönetim ve denetimini yürüten aynı zamanda Yargıtay ve Danıştay'ın kendi içlerinden çıkardıkları 7 asil ü elerden oluşan seçimlerin yargısal denetimini de sağlayan karma egemen üst yargı merciidir. Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl  ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tam sayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile s lir. Bu üyeler salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçerler. Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev süresi altı yıldır. Sür esi biten üyeler yeniden seçilebilir.YSK, özel kanunlara göre yapılacak milletvekili, il genel meclisi üyeliği, Cumhurbaşkanlığı seçimi, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar hey eti üyeliği seçimlerinde ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halk oylamasına sunulmasında yöne tim ve denetim ile yargı denetimini sağlar. Seçim sonuçların a yapılacak her  türlü itiraza karşı başvurulabilecek son mercii Yüksek Seçim  Kurulu'dur. Yük sek Seçim Kurulu'nun verdiği kararlar kesindir, YSK'nın vermiş olduğu kararlara karşı herhangi başka bir yargı merciine başvurulamaz. YSK teşkilatlanması; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü, İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı, İl Seçim Kurulu Başkanlıkları, İlçe Seçim Kurulu Başkanlıkları ve Seçmen Kütüğü Büroları şeklindedir.

 Seçmen Kaydı Sorgulamak İçin Tıklayınız


 

YURT DIŞI SEÇMEN SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 


NE İÇİN OY KULLANIYORUZ?

0 Mart 2014 Pazar günü yapılacak yerel seçimler için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) izlenecek yol hakkında bilgiler verdi. Köyde; il genel meclisi üyeliği seçimi, köy muhtarlığı ve köy ihtiyar meclisi üyeliği seçimi yapılacak. Büyükşehir olmayan illerde ise il genel meclisi üyeliği seçimi, belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimi, Mahalle muhtarlığı ve mahalle ihtiyar heyeti üyeliği seçimi gerçekleştirilecek. Büyükşehirlerdede büyükşehir belediye başkanlığı seçimi, Belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimi, Mahalle muhtarlığı ve mahalle ihtiyar heyeti üyeliği seçimi yapılacak. 

Büyükşehirler: Büyükşehir olan iller şöyle: Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskisehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdag, Trabzon ve Van.

OY KULLANMA YAŞI KAÇTIR?

Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.

KİMLER OY KULLANAMAZ? 

Kimler oy kullanamaz?Aşağıda yazılı olanlar oy kullanamazlar (298/7 md.): 

 1. Silâhaltında bulunan erler , onbaşıla r ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinl i bulunanlar da bu hükme tabidir), 

 2. Askeri öğrenciler, 

  3. Ceza infaz kurumla rında hükümlü olarak bulunanlar (Ek: 10.6.1983 – 2839/4 4 md. Değişik: 27.10.1995–4125/2 md.).

SEÇMEN KİMLİK TESPİT

Seçmenin kimlik tespitinde; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Nüfus cüzdanı, Resmî daireler veya iktisadi devlet teşekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik kartı, Pasaport, Evlenme cüzdanı, Askerlik belgesi, Sürücü belgesi, Avukatlık kimlik belgesi gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgelerden birinin ibrazı gerekiyor.  Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmî bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kâgıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şart. Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde tutuklu ya da taksirli suçlardan hükümlü bulunan seçmenlerden yukarıda sayılan kimlik belgeleri bulunmayanlar için cezaevi idaresince verilmiş belge kimlik belgesi yerine geçecek. Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri seçmenin kimliğinin tespitinde geçerli değil.

Hamile, hasta ve engelliler bekletilemeyecek

Sandık seçmen listesine yazılı seçmenin kimliği, nüfus hüviyet cüzdanı veya kimlik tespiti amacıyla düzenlenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resmi belgelerle belirlenecek. Oy vermeye gelen hamile, hasta ve engelliler bekletilmeyecek, yaşlılara öncelik tanınacak. Seçmenler cep telefonu, fotoğraf veya film makinası gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme yerine giremeyecek. Bu tür cihazlar kapalı oy verme yerine girmeden önce kapatılarak sandık kurulu başkanına teslim edilecek ve oy kullanma işleminden sonra geri alınabilecek. Oyların sayımı ve dökümü açık olarak yapılacak. Oy verme yerinde hazır bulunanlar sayım ve dökümü takip edebilecek. Sayım ve döküm cetvelinde siyasi partilerin ve bağımsız adayların aldığı oylar orada bulunanlara başkan tarafından yüksek sesle ilan edilecek. Kullanılmayan zarflar veya birleşik oy pusulaları bir paket halinde mühürlenecek ve üzerine sayısı yazılacak. Bu arada, seçmenler www.ysk.gov.tr internet adresinden oy kullanacakları yeri, kimlik bilgilerini kullanarak öğrenebiliyor.

OY VERME SAATLERİ

7.00 - 16.00 saatleri arasında; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüshane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illeri oy kullanacak.

8.00 - 17.00 saatleri arasında ise yukarıda adları yazılı illerin dışında kalan diğer iller kullanacak.

OY VERİRKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR?

Yerel seçimlerde bir oyun önemi herkesçe malum, binbir zahmetle sandığa kadar gidip de geçersiz oy vermek istemiyorsanız bu haberi mutlaka okuyun, oyunuzun geçerli olması için oy verirken bazı kurallara dikkat etmek gerekiyor işte o kurallarVatandaşların yerel seçimlerde kullanacağı oyların geçersiz sayılmaması için bazı hususlara dikkat etmeleri önem taşıyor.

 GEÇERSİZ OY NE DEMEK OYLAR NEDEN GEÇERSİZ SAYILIR?

sandık kurulunca verilen ve o seçim için düzenlenmiş biçim ve renkte olmayan, arkasında "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigramı ve sandık kurulu mührü bulunmayan oy pusulaları ile hiçbir yerine "evet" mührü basılmamış, siyasi partilere veya bağımsız adaylara ayrılan alanlardan birden fazlasına "evet" mührü basılmış oy pusulaları geçerli sayılmayacak. Sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş oy pusulaları geçerli kabul edilmeyecek. Bütünlüğü bozacak şekilde yırtılmış veya koparılmış, üzerinde "evet" mührü dışında veya "evet" mührü yerine herhangi bir özel işaret, isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılan, üzerinde yer alan siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait bölümleri belirgin şekilde karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş olan oy pusulaları da geçersiz olacak. 

- Üzerinde yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar, harfler veya sayılar yazılmış, şekiller çizilmiş birleşik oy pusulaları geçerli kabul edilmeyecek.

- Zarfın içinde el ilanı, broşür ya da özel bir işaret, yazı, şekil taşıyan kağıt veya işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması halinde bu zarftan çıkan oy pusulaları hesaba katılmayacak.

- Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında oy pusulasının yırtılması, bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazaen yırtılması durumunda ise oylar geçerli sayılacak.

- Herhangi bir şekilde lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapılmadığının anlaşılması durumunda da oy geçerli kabul edilecek

- Birleşik oy pusulasının katlanarak zarfa konulması sebebiyle "evet" mührü ile oy pusulasının arkasına basılan "sandık kurulu mührü izi"nin oy pusulasının diğer kısımlarına geçmesi halinde de pusula geçerli olacak.

- Bir siyasi parti veya bağımsız aday alanına basılan evet mührünün sadece iki parti alanını ayıran çift çizgili bölgeye taşmış olması durumunda oy geçerli sayılacak

- Başka bir siyasi partinin veya bağımsız adayın alanına taşmamak kaydıyla bir siyasi partinin alanına birden çok "evet" mührü basılması halinde de oy geçerli kabul edilecek.

NASIL OY KULLANACAKSINIZ?

2014 Yerel Secimleri'nde mavi, il genel meclisi üyelikleri seçiminde turuncu, mahalle ve köy seçimlerinde mor renkli oy zarfları kullanılacak. Sandık seçmen listesinde kaydı olmayanların oy kullanmalarına izin verilmeyecek.  Yüksek Seçim Kurulu'nun 30 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin bazı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Belediye seçimlerinde mavi, il genel meclisi üyelikleri seçiminde turuncu, mahalle ve köy seçimlerinde mor renkli oy zarfları kullanılacak. Sandık seçmen listesinde kaydı olmayanların oy kullanmalarına izin verilmeyecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK)30 Mart 2014 pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimlerinde sandık kurullarının görev ve yetkilerini gösterir genelgesi Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı. Genelge, il genel meclisi üyelikleri, belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyelikleri, mahalle muhtarı ve ihtiyar heyeti üyeliği, köy muhtarı ve ihtiyar meclisi üyeliği seçimlerinde; sandık kurullarının görev ve yetkilerini, uygulayacakları işlemleri, oy verme şekillerini, şikayet ve itirazlar ile bunların incelenme usullerini kapsıyor. Genelgeye göre, bina sorumluları getirilen oy sandıkları ile oy verme kabinlerini imza karşılığı alacak sandık kuruluna yardım edecek. Seçimde kullanılacak masa, sıra, sandalye gibi araç ve gereçleri temin edecek. Oy verme günü, oy vermenin başlama saatinde görev yerine gelmeyen sandık kurulu başkanını ilgili ilçe seçim kuruluna bildirecek. Sandık sonuç tutanaklarının onaylı birer suretlerinin bir hafta süre ile ilan yerinde asılı kalmasını sağlayacak.

Sandık kurulu üyeleri göreve gelmez ya da sandık başında, oy verme başlamadan önce veya oy verme sırasında, sandık kuruluna dahil siyasi parti üyelerinden biri veya birkaçı görevini yapmazsa, ceza hükümleri saklı kalmak üzere, yerine siyasi parti yedek üyelerinden birini getirecek. Sandık kurulu başkanının görevi başına gelmemesi veya bırakıp gitmesi halinde, yerine kurulun partili olmayan ve kurs gören üyesi, bu da yoksa üyelerden en yaşlısı başkanlık edecek.

Sandığın konulacağı yerlerin belirlenmesinde, seçmenin oyunu kolaylıkla, serbestçe ve gizli şekilde verebilmesi göz önünde bulundurulacak. Engelli seçmenlerin kayıtlı olduğu sandık seçmen listelerine ait sandıklar, bunların rahatlıkla ve kolaylıkla oy kullanmalarını sağlamak amacıyla binaların uygun yerlerine konulacak. Kışla, karargah, ordugah gibi askeri bina ve tesislerle, karakollara ve parti binalarına, muhtarlık odalarına ve mabetlere sandık konulamayacak. Kapalı oy verme yerleri, oyların gizliliğini ve seçmenlerin oylarını tam bir serbestlik içinde vermelerini sağlayacak, dışarıdan içerisinin görülmesine imkan bırakmayacak elverişli bir durumda olacak. Kapalı oy verme yerlerinde, köy ve mahalle seçimleri için oy pusulası olarak kullanılacak beyaz k‰ğıtlar, masa ve ıstampa bulundurulacak.


OY PUSULASI VE OY ZARFLARI

Seçmenler oylarını aşağıdaki sırada kullanacaklar:

Turuncu Zarf:İl genel meclisi üyeliklerine ilişkin turuncu renkli birleşik oy pusulası turuncu renkli zarfa;

Mavi Zarf:Belediye başkanlığına ilişkin mavi renkli birleşik oy pusulası ile belediye meclis üyeliğine ilişkin sarı renkli birleşik oy pusulası ile Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin beyaz renkli birleşik oy pusulası mavi renkli zarfa;

Mor Zarf:Köy seçimlerinde köy muhtarı ile köy ihtiyar meclisi üyelerinin birlikte yazılı oldugu oy pusulası, mahalle seçimlerinde mahalle muhtarı ile mahalle ihtiyar heyeti üyelerinin birlikte yazılı oldugu oy pusulası mor renkli zarfa

 

OY VERME SIRASI

-İLK OY İL GENEL MECLİSİ ÜYELİĞİ İÇİN ATILACAK-

Seçmenler önce il genel meclisi üyeliği, daha sonra Belediye başkanlığı (büyükşehir d‰hil) ve belediye meclisi üyeliği andından da köy veya mahalle muhtar ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimi için oy kullanacak. İl genel meclisi üyeliklerine ilişkin Turuncu renkli birleşik oy pusulası Turuncu renkli zarfa, belediye başkanlığına ilişkin Mavi renkli birleşik oy pusulası ile belediye meclisi üyeliğine ilişkin Sarı renkli birleşik oy pusulası Mavi renkli zarfa atılacak.

Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin beyaz renkli birleşik oy pusulasını mavi renkli zarfa, köy seçimlerinde köy muhtarı ile ihtiyar meclisi üyelerinin birlikte yazılı olduğu oy pusulası ise mor renkli zarfa konularak oy kullanılacak. Seçmene, mahalle ve köy seçimlerinde sadece oy zarfı verilecek mühür verilmeyecek. Oy sandıkları saat 17.00'den önce açılamayacak.Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde oy sandıkları saat 16.00'dan sonra açılacak. (

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI

30 Mart 2014 Pazar günü Yerel Seçimler gerçekleşecek, Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimle ilgili açıkladığı esaslar, kurallar ve yasaklar nelerdir? YSK 30 Mart yerel eçimlerinde uyulacak kuralları açıkladı. Yüksek Seçim Kurulu, 30 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için uyulması gereken kuralları vatandaşlara ve ilgililere duyurdu.  Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin, sağlıklı ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için bazı kararlar aldı.

İşte YSK'nın aldığı kararlar:

- 298 sayılı Kanun’un 79. maddesi gereğince; oy verme günü olan 30 Mart 2014 Pazar günü Sabah saat 06.00’dan gece saat 24.00’e kadar, her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılmasının, içkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesinin, içilmesinin yasak olduğuna,

- Oy verme günü oy verme süresince bütün umumi eğlence yerlerinin kapalı kalacağına, eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnız yemek verilebileceğine,

SİLAH TAŞIMAK YASAK

- Oy verme günü olan 30 Mart 2014 Pazar günü Sabah saat 06.00’dan gece saat 24.00’e kadar, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimsenin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 6. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin (1), (2), (3) ve (5) numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacağına,

- 298 sayılı Kanun’un 80. maddesi gereğince; Oy verme günü saat 18.00’e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılmasının yasak olduğuna,

YSK SEÇİM YAYIN YASAKLARI  

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yayın yasaklarının bu gece saat 24.00'ten itibaren başlayacağı öğrenildi, yerel seçim yayın yasakları neler, yayın yasakları ne zaman bitiyor, yayın yasaklarına uymayanlara ne tür yaptırımlar uygulanacak, yayın yasağı cezaları. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yayın yasaklarının bu gece saat 24.00'ten itibaren başlayacağı öğrenildi. RTÜK tarafından yapılan yazılı açıklamada, YSK'nın yayın yasaklarının bu gece saat 24.00'ten itibaren başladığı bildirildi. 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonlarının Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 30. maddesine göre seçimlerle ilgili olarak seçim dönemlerinde yapılan yayınlara ilişkin usul ve esasların Yüksek Seçim Kurulu tarafından düzenlendiği belirtilen açıklamada, "Üst Kurul, medya hizmet sağlayıcılarının seçim dönemlerindeki yayınlarını Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları doğrultusunda izler, denetler ve değerlendirir' hükümlerine yer verilmiştir. Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile özel radyo ve televizyon kuruluşlarının seçim dönemlerinde uyacakları yayın ilkelerini 21 Aralık 2013 tarihli 592 sayılı kararı ve 22 Aralık 2013 tarihli 605 sayılı kararıyla belirlemiş ve duyurmuştur. Yüksek Seçim Kurulu'nun 21 Aralık 2013 tarihli ve 592 sayılı kararında 'Medya hizmet sağlayıcılarının seçimin başlangıç tarihi olan 1 Ocak 2014 tarihinden oy verme gününden önceki 24 saate kadar (28 Mart 2014 saat 24.00) olan sürede siyasi reklam yayınlayabilecekleri' ifade edilmiştir" denildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Kurul'un 22 Aralık 2014 tarihli ve 605 sayılı kararının sonuç bölümünün 1/f maddesinde ise, 'Siyasi partiler veya adayların oy verme gününden önceki 24 saate kadar olan sürede radyo ve televizyonlarda birlikte veya ayrı ayrı açık oturum, röportaj, panel gibi programlara katılarak görüşlerini açıklayabileceklerine, siyasi partiler veya adayların açık veya kapalı yer toplantılarının radyo ve televizyonlarda canlı olarak yayınlanabileceği, son 24 saat içinde benzeri program ve toplantılar yayınlanamayacağı' belirtilmiştir. Yüksek Seçim Kurulu kararlarından görüleceği üzere yayın yasakları 28 Mart 2014 tarihinde (bugün) saat 24.00'den itibaren başlayacak olup, oy verme günü Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanacak saate kadar sürecektir."

SAAT 21'DE YAYINLAR SERBEST

- Saat 18.00 ilâ 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim ile ilgili olarak verilecekhaber ve tebliğlerin yayınlanabileceğine,

- Saat 21.00’den sonra bütün yayınların serbest olduğuna, ancak Yüksek Seçim Kurulunca gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebileceği belirtildi.

SEÇİM SUÇLARI VE CEZALARI

Yüksek Seçim Kurulu YSK Başkanı Sadi Güven, görevlilerle birlikte vatandaşların kasıtlı eylemleri nedeniyle seçim suçu işlemeleri durumunda yaptırımı ağır olan cezalarla karşı karşıya kalacaklarını bildirdi, seçim suçu nedir, seçim yasakları nelerdi, seçim günü yasakları, seçim yasaklarına uymayanlar nasıl cezalandırılacak, seçim suçu cezaları Avrupa Gazetede. Yüksek Seçim Kurulu YSK Başkanı Sadi Güven, görevlilerle birlikte vatandaşların kasıtlı eylemleri nedeniyle seçim suçu işlemeleri durumunda yaptırımı ağır olan cezalarla karşı karşıya kalacaklarını bildirdi, seçim suçu nedir, seçim yasakları nelerdi, seçim günü yasakları, seçim yasaklarına uymayanlar nasıl cezalandırılacak, seçim suçu cezaları Avrupa Gazetede. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, görevlilerle birlikte vatandaşların kasıtlı eylemleri nedeniyle seçim suçu işlemeleri durumunda yaptırımı ağır olan cezalarla karşı karşıya kalacaklarını bildirdi. Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin, birleşik oy pusulalarının asımı, seçim torbalarının hazırlanması, sandık kurulu eğitimleri ve seçim torbalarının teslimi gibi seçim hazırlıklarının tamamlandığını söyledi. Seçim takviminin başlangıcı olan 1 Ocak 2014 tarihinden bugüne kadar gelinen süreçte diğer seçimlerde olduğu gibi siyasi partiler, YSK ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yoğun emek harcandığını belirten Güven, oy verme günü sandık kurullarında görev alacak sandık kurulu başkan ve üyeleri ile siyasi partili üyelerin de aynı çaba ve emeği sarf edeceğinden kuşkusu olmadığını ifade etti.  Seçmen iradesinin seçim sonuçlarına tam ve eksiksiz olarak yansıtılabilmesi için sandık kurulu başkan ve üyelerinin dikkat etmesi gereken hususları aktaran Güven, bu kapsamda oy verme süresince sandık kurulu başkan ve üyelerinin sandık başından ayrılmaması, seçim torbasında bulunan oy pusulaları ve oy zarflarının seçim günü sandık kurulu huzurunda açılması gerektiğini kaydetti.  Sandık kurulunun sandık kurulu başkanı dahil en az 4 kişi ile oluşturulmasının zorunlu olduğunu, zarfın iki, oy pusulalarının arka yüzünün tek mühürlü olması gerektiğini anlatan Güven, oy sayımına geçmeden önce masa üzerinde ıstampa mürekkebi ve ıstampanın kesinlikle bırakılmamasını, sandık kurulu başkanının oy pusulalarını okurken pusulalara mürekkep bulaşmaması için elinde mühür lekesi olmamasına dikkat etmesini istedi.  Güven, "Oy pusulasının kurul üyelerinin göreceği şekilde sayılması, oyların sayım ve dökümünü izleyen vatandaşların sandık kurulu çalışmalarına engel olacak veya zorlaştıracak tutum ve davranışlardan kaçınmaları, sandık sonuç tutanaklarındaki eşitlikleri sağlanması, seçim torbalarının ilçe seçim kuruluna, sandık kurulu başkanı ve ad çekmeyle belirlenecek en az 2 üye tarafından aynı araçla teslim edilmesi, teslim işi tamamlanmadan ilçe seçim kurulundan ayrılmaması, oy sayım ve döküm işlemi tamamlandıktan sonra sandık alanında hiçbir seçim malzemesinin bırakılmaması, YSK tarafından hazırlanarak il - ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilen genelgeler ve kararlar doğrultusunda hareket edilmesi gerekmektedir" diye konuştu. 

 CEP TELEFONLARI TESLİM EDİLECEK

 Vatandaşların mağdur olmaması için oy kullanmaya giderken yanlarında kimlik numarası bulunan kimliklerini bulundurmaları gerektiğini belirten Güven, şunları kaydetti:  "Vatandaşlarımız yanlarında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, nüfus cüzdanı, resmi daireler veya iktisadi devlet teşekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, avukatlık kimlik belgesi gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli resmi nitelikteki belgelerden birini bulundurmaları şart.   Ayrıca seçmenin cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazların kapalı oy verme yerine girmeden önce sandık kurulu başkanına teslim edilmesi gerekiyor. Bu cihazlar oy kullanma işlemi bittikten sonra seçmene iade edilecek.  Seçim kurullarıyla bu kurulların başkanlarının seçimin düzenle yürütülmesini sağlamak maksadıyla almış oldukları karar ve tedbirlere herkesin riayet etmesi gerekmekte olup görevlilerle birlikte vatandaşlarımızın kasıtlı eylemleri nedeniyle seçim suçu işlemeleri durumunda yaptırımı ağır olan cezalarla karşı karşıya kalacaklarının hatırlatılmasında fayda görüyorum." 

 

 

 

İngiliz istihbaratından flaş 'dinleme' açıklaması

İngiliz istihbarat birimi GCHQ'nun Türkiye'de dinleme faaliyetlerinde bulunduğunun öne sürülmesiyle ilgili açıklama yapıldı

Balıkçılar av sezonun ilk günü elleri boş döndü

‘Vira Bismillah’ diyerek tekneleriyle denize açılan balıkçılar av sezonunun ilk gününde beklediklerini bulamadı. Kuzeyden esen rüzgârlar etkili olunca ağlar beklendiği gibi palamut ve istavritle dolmadı

İstanbul'da PKK IŞİD'e baskın düzenledi iddiası

PKK'nın gençlik kolu olarak malum Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi Fırat haber Ajansı'na, İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Şahintepe'de bir haneye, "IŞİD azalarının hücre hanesi olarak kullandığı" gerekçesiyle silahlı baskın tertip ettiğini açıkladı

comments powered by Disqus