Ana Sayfa | DÜNYA

Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde gelinen son durum

Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde gelinen son durum

Türkiye; ekonomi, sağlık, eğitim, insan hakları ve demokratikleşme gibi pek çok alanda hayata geçirdiği reformlarla stratejik bir hedef olarak benimsenen AB yolunda kararlı adımlarla ilerliyor. 2014’ü ‘AB Yılı’ ilan eden Türkiye, ilgili tüm bakanların katıldığı Reform Eylem Grubu toplantılarıyla AB seferberliği başlattı. 9 Mayıs Avrupa Günü

Türkiye, hayata geçirdiği reformlarla AB yolunda kararlı adımlarla ilerliyor. Türkiye; ekonomi, sağlık, eğitim, insan hakları ve demokratikleşme gibi pek çok alanda hayata geçirdiği reformlarla stratejik bir hedef olarak benimsenen AB yolunda kararlı adımlarla ilerliyor. 2014’ü ‘AB Yılı’ ilan eden Türkiye, ilgili tüm bakanların katıldığı Reform Eylem Grubu toplantılarıyla AB seferberliği başlattı. Aynı yıl ‘siyasi reform, sosyo-ekonomik dönüşüm ve iletişim’ olmak üzere 3 ana bölümden oluşan yeni AB Stratejisi açıklandı. Mevzuat çalışmaları, iletişim stratejisi, öğrenci değişim programları ve uluslararası burs projeleri başta olmak üzere eğitim alanında işbirliği çalışmalarını da hız kesmeden sürdüren Türkiye, olumsuz siyasi yaklaşımlardan önyargılara kadar farklı engellerle karşılaşsa da AB’ye tam üyelik yolunda iyi niyetle ve kararlılıkla yürümeye devam ediyor.

 

Türkiye’nin 1959'da Avrupa Ekonomik Topluluğuna (AET) tam üye olmak için başvuruda bulunmasıyla başlayan Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik süreci son yıllarda gerçekleştirilen reformlarla yeni bir boyut kazanmış durumda. Türkiye, küresel aktör olma yolunda hızla ilerlerken AB’ye tam üyelik sürecindeki reformlarla daha güçlü ve demokratik bir Türkiye’nin inşasında önemli adımlar atıyor. AB hedefi doğrultusunda son yıllarda siyasi ve ekonomik alanların yanı sıra demokratikleşme ve vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini daha da güçlendirme amacıyla çok sayıda reform hayata geçirildi.

 

 

İki taraf da kazanacak

Türkiye’nin AB’ye katılımı Türkiye’ye demokratik ve sosyo-ekonomik kazanımlar sağlarken, Avrupa’ya da birçok kazanımı beraberinde getirecek. Türkiye’nin üyeliği Avrupa’nın ekonomik, siyasal, stratejik önem ve derinliğini artırarak Birliğin bölgesel güçten küresel bir güce dönüşmesine katkıda bulunacak. Halkının büyük çoğunluğu Müslüman olan Türkiye’nin üyeliği AB’nin sadece Hıristiyan toplumlardan oluşan dini bir birlik olduğu düşüncelerini ortadan kaldıracak. Türkiye’nin dinamik toplum yapısı, bölgesindeki ağırlığı, ekonomik-ticari ilişkilerdeki gücü de AB ile ortak kazanımları beraberinde getirecek.

 

2014 ‘Avrupa Yılı’nda reform hamlesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘Avrupa Yılı’ ilan edilen 2014, Türkiye’nin tam üyelik yolunda kararlı adımlar attığı ve çok sayıda uygulamanın hayata geçirildiği bir yıl oldu. 

 

 

2014 Avrupa Yılı’nda Türkiye’de Gerçekleştirilen Reform ve Faaliyetler

Ocak 2014   Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, 2014 yılı “Avrupa Yılı” ilan edildi.

Şubat 2014   Bakanlar seviyesinde Siyasi Diyalog Toplantısı yapıldı.

Mart 2014     Siyasi Direktörler Toplantısı yapıldı.

Nisan 2014     74. Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Toplantısı yapıldı.

Haziran 2014   Ortaklık Komitesi ve Ortaklık Konseyi Toplantısı yapıldı.

Ağustos 2014   62. Hükümet’te AB Bakanlığı’na Volkan Bozkır atandı.

Eylül 2014       62. Hükümet programında AB üyeliğinin stratejik bir hedef olduğu vurgulandı. Türkiye’nin yeni AB Stratejisi açıklandı.

Ekim 2014     Geri Kabul Anlaşması yürürlüğe girdi.  AB’ye Katılım için Ulusal Eylem Planı’nın I. Aşaması açıklandı. 

Kasım 2014 1. Reform Eylem Grubu Toplantısı Ankara’da yapıldı. 75. Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

Aralık 2014 AB’ye Katılım için Ulusal Eylem Planı’nın II. Aşaması açıklandı. 

 

 

Reform Eylem Grubu toplantıları devam ediyor

Türkiye’nin AB stratejisi doğrultusunda uygulanacak yol haritasının en önemli unsurlarından birini de Reform Eylem Grubu (REG) toplantıları oluşturuyor. REG, AB ile mevzuatımızı uyumlaştırma çalışmaları kapsamında siyasi reformların izlenmesi, reform tasarılarının hazırlanması, TBMM’den geçirilmesi ve uygulamaya yansıtılması aşamalarında aktif rol oynuyor. AB Bakanlığı ev sahipliğinde ilgili bakanların katılımıyla bugüne kadar 8 Kasım 2014 ile 20 Şubat 2015 tarihlerinde 2 REG toplantısı gerçekleştirildi.  

 

Demokratikleşme reformları İlerleme Raporu’nda 

Türkiye’nin AB’ye tam üyelik sürecinde hayata geçirdiği reformlar, Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan 2014 Yılı İlerleme Raporu’nda da yer aldı. 1998’den bu yana Türkiye için hazırlanan İlerleme Raporlarının 17’ncisi olan 2014 Yılı Türkiye İlerleme Raporu’nda Türkiye’nin müktesebat uyumuna ilişkin olarak, 33 faslın 30’unda çeşitli seviyelerde ilerleme sağlandığı teyit edildi. Raporda özellikle Demokratikleşme Paketi ve Çözüm Süreci reformları ön plana çıkarken sürecin tarihi niteliğine vurgu yapıldı. İlerleme Raporunda askeri vesayet, işkence ve kötü muamele, azınlıkların mülkiyet hakları gibi konularda Türkiye’nin gerçekleştirdiği reformlar önemli adımlar olarak görüldü. 

 

Türkiye’ye sığınan Suriye ve Iraklılara göstermiş olduğu misafirperverlik ve ‘açık kapı politikası’ da ilerleme raporunda altı çizilen konular arasında yer aldı. Türkiye ile AB arasında güçlendirilmiş siyasi diyalogun devam ettirildiğine dikkat çeken Rapor, sığınmacılar konusunda Türkiye’nin olağanüstü bir gayret gösterdiğini vurguladı. “Türkiye, Suriyeli sığınmacılara paha biçilemez desteği nedeniyle övülmelidir” ifadesinin kullanıldığı raporda, Türkiye’nin önemli bir bölgesel aktör olduğu vurgulandı ve bu ağır yük altında bile göç ve sığınma politikasıyla ilgili önemli adımlar attığı ifade edildi.

 

Vize serbestîsi diyalogu başlatıldı

Eylül 2014’te kabul edilen Türkiye’nin AB Stratejisi’nin, AB-Türkiye ilişkilerinde olumlu bir adım olarak değerlendirildiği raporda ayrıca Türkiye’nin sadece siyasi kriterler alanında değil, son 10 yılda ekonomide ve dış politikada gösterdiği olumlu performansa da dikkat çekildi. Raporun Ekonomik Kriterlere ilişkin bölümünde, AB’nin altıncı en büyük ticari ortağı olan Türkiye’de işleyen piyasa ekonomisinin varlığı teyit edilirken, Türkiye ekonomisinin 2011’den bu yana göstermiş olduğu büyüme performansından da övgüyle bahsedildi. Raporda 1 Ekim 2014’te yürürlüğe giren Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması olumlu olarak değerlendirilirken, taraflar arasında başlatılan vize serbestliği diyalogu da memnuniyetle karşılandı.

 

Çocuklar AB’yi öğrenerek büyüyecek

Yeni neslin AB değerleri ve politikaları hakkında bilgi sahibi olması için Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde ‘Öğrenciler Avrupa Birliğini öğreniyor Projesi’ başlatıldı. 2 sene sürmesi planlanan proje kapsamında, 10-18 yaş aralığındaki öğrencilere AB’nin değerleri, politikaları ve temel haklara yönelik uygulamaları konusunda eğitim verilecek. Proje kapsamında çeşitli seminerler ve bilgilendirme toplantılarının yanı sıra resim, hikâye, slogan ve bilgi yarışmaları düzenlenecek. 

 

Türkiye-AB ilişkilerinin tarihsel süreci 

Avrupa Ekonomik Topluluğunun (AET) 1958’de kurulmasından kısa bir süre sonra 1959'da Topluluğa tam üye olmak için başvuruda bulunmasıyla başlayan ve 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki'de yapılan Zirvede tam üyeliğe adaylığının tescil edilmesiyle devam eden Türkiye’nin AB üyelik süreci 17 Aralık 2004 tarihli Brüksel Zirvesi ile yeni bir boyut kazandı. AB-Türkiye ilişkilerinde dönüm noktası niteliğinde olan Zirvede, Türkiye'nin siyasi kriterleri yeterli ölçüde karşıladığı belirtilerek 3 Ekim 2005’te müzakerelere başlanması önerildi. 3 Ekim 2005’te Lüksemburg'da yapılan Hükümetlerarası Konferans ile resmen AB'ye katılım müzakerelerine başlayan Türkiye’nin müktesebat uyum çalışmaları halen devam ediyor.

 

 

Türkiye’nin AB Üyeliği Yolunda Tarihsel Süreci

1959 AET’ye ortaklık başvurusu yapıldı

1963 Ankara Anlaşması imzalandı

1970 Katma Protokol ve II. Mali Protokol imzalandı

1987 AET’ye tam üyelik başvurusu yapıldı

1996 Türkiye-AB arasında Gümrük Birliği yürürlüğe girdi

1998 Avrupa Komisyonu Türkiye hakkındaki ilk ilerleme raporunu yayınladı.

1999 Avrupa Konseyi Türkiye’nin adaylık statüsünü tanıdı

2000 Türkiye’de Avrupa Birliği Genel Sekreterliği kuruldu

2001 Avrupa Konseyi “AB - Türkiye Katılım Ortaklığı Belgesi”ni kabul etti.

2004 AB Konseyi, Türkiye ile üyelik görüşmelerini başlatma kararını aldı.

2005 Katılım müzakereleri başladı. Müzakere Çerçeve Belgesi kabul edildi.

2011 Avrupa Birliği Bakanlığı kuruldu.

2013 Vize Serbestisi Diyaloğu başladı.

2014 62. Hükümet tarafından Yeni AB Stratejisi açıklandı.

DEAŞ'ın gaddar komutanı böyle yakalandı

Irak'ta devam eden operasyonlar kapsamında DEAŞ'ın komutanı çıplak bir şekilde yakalandı

İngiltere Düşesi Kate Middleton o hareket karşısında sinirlendi

Objektiflere her zaman güler yüzlü haliyle takılan İngiltere Düşesi Kate Middleton bu kez kameralara farklı yansıdı

Fransa Cumhurbaşkanı seçimlerde Macron'u destekliyor

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda "En March" (Yürüyüş) Hareketinin lideri Emmanuel Macron'u destekleyeceğini açıkladı