Ana Sayfa | DÜNYA

İngiltere’den Türkiye araba ile yol tarifi ve önemli telefonlar

Avrupa_Turkiye_araba_yol_haritasi

İngiltere’den Türkiye’ye Batı Avrupa ülkelerinden araba ile gidecekler bu haberi okuyunuz. Karayoluyla seyahat edecek vatandaşların Sırbistan ve Bulgaristan’dan transit geçişlerine ilişkin olarak hazırlanan ve karşılaşılabilecek sorunları asgariye indirmeyi amaçlayan haberimiz sizzler için hazırlandı.

Avrupa Ajansı (AVA) Londra-İngiltere’den Türkiye’ye Batı Avrupa ülkelerinden araba ile gidecekler bu haberi okuyunuz. Karayoluyla seyahat edecek vatandaşların Sırbistan ve Bulgaristan’dan transit geçişlerine ilişkin olarak hazırlanan ve karşılaşılabilecek sorunları asgariye indirmeyi amaçlayan haberimiz sizler için hazırlandı.İngiltere’den Türkiye’ye  gideceklerin, seyahat planlaması yaparken yol durumu ve seyrüsefer güvenliği bakımından güncel yol durumunu ve koşullarını dikkate almaları için şunlara dikkat edilmesi gerekir. Londra Büyükelçiliği tarafından Avrupa gazetesine gönderilen bilgiler şöyle:

 

 

 

SIRBİSTAN

Trafik:

1. Trafik cezalarında, trafik polisi olay yerinde 3.000 veya 5.000 Dinar tutarında olanlar için makbuz düzenleyebilmektedir. Sürücünün bu cezayı hemen banka veya postane aracılığı ile ödemesi gerekmektedir. Sözkonusu cezanın yarısına tekabül eden, 1.500 ve 2.500 Dinar tutarındaki kısmı banka veya postaneye ödenmesi halinde cezanın tamamı ödenmiş kabul edilmektedir.

Olay gün veya saatinde banka ve postanelerin kapalı olması ya da olayın yerleşim yeri dışında meydana gelmesi durumunda, trafik polisi 3.000 Dinar tutarındaki cezayı 1.500 Dinar, 5.000 Dinar tutarındaki cezayı ise 2.500 Dinar olarak tahsil edebilmektedir. Cezanın olay yerinde ödenmesi durumunda, polise ayrıca 45 Dinar posta ücreti de ödenecektir.

2. Para cezası ödenmez ise, kişinin mahkemeye çıkartılmayı talep ettiği kabul edilerek hemen ilgili mahkemeye götürülür. Ancak, sürücünün olay günü mahkemeye çıkartılmasının mümkün olmadığı takdirde, ilgili trafik polisinin önerisiyle konuya ilişkin adli süreç tamamlanıncaya kadar, mahkeme ilgili kişinin pasaport veya devlet sınırını terk etmesine imkân tanıyacak seyahat belgesine el koyabilmektedir.

3. Daha ağır durumlarda polis sürücüyü, 6.000 Dinar’dan 20.000 Dinar’a, 15.000 Dinardan 30.000 Dinar’a ve 100,000 Dinar’dan 120.000 Dinar’a kadar para cezası hükmetmeye yetkili hâkim karşısına çıkartacaktır. Hâkim derecesine göre 60 güne kadar hapis cezası kararı da verebilmektedir.

Belirtildiği üzere, trafik polisi sadece olay yerinde 1.500 ve 2.500 Dinar tutarını aşmayan para cezaları ile 45 Dinar posta ücretini tahsil etmeye yetkilidir. Para cezaları polise sadece Dinar olarak ödenebilir. Bunun haricindeki yöntemlere başvurulması suç teşkil etmektedir.

Gümrük: 

1. Sırbistan yasalarına göre, 10.000 Euro ve üzeri miktarda para taşıyanların sınır kapılarında bildirimde bulunması gerekmektedir. Sırbistan’dan çıkış esnasında, beyanda bulunulduğuna dair Sırp gümrük makamlarından alınan belgenin ibraz edilmesi halinde bir yaptırımla karşılaşılmamaktadır. Aksi takdirde, beyanda bulunmayan şahıslar hakkında mahkemeler tarafından işlem yapılmakta; paranın kaynağını ispatlayabilen kişilere paranın bir kısmı iade edilmekte, ispat edilememesi halinde ise 10.000 Euro’nun üzerindeki miktara yerel makamlarca el konulmaktadır.

2. Sırbistan’a yolcu beraberinde şahsi kullanım fazlası olarak değerlendirilecek miktarda değerli takı, mücevher, elektronik eşya ve tekstil ürünleri vb. sokulması da yasaktır. Yolcu beraberinde sokulmasına müsaade edilen malzemeler, yolcunun seyahati süresince ihtiyaç duyacağı nitelik ve miktarda, ticari niteliği bulunmayan eşyadan ibarettir. Sözkonusu eşyanın nitelik ve miktarı, yolcunun cinsiyeti, yaşı, mesleği, sağlık durumu, seyahat edilen mevsim ve diğer özel şartlar dikkate alınarak değerlendirilmektedir.

3. Bunlara ilaveten, Sırbistan’a:

- İşlenmemiş, saf veya külçe altın ve gümüş,

- Kurusıkı, gazlı ve pompalı silahlar dâhil olmak üzere her türlü silah ve mühimmat,

- Şahsi kullanım için dahi olsa uyuşturucu madde, zehir ve toksik niteliği olabilecek maddelerin 

sokulması da yasaktır.

 

 

 

BULGARİSTAN

Trafik ve Yol Durumu:

1. E-80 karayolunun Bulgaristan sınırları içinde kalan bölümü, Sırbistan-Bulgaristan karayolu geçiş kapısı Gradina/Kalotina ile Bulgaristan-Türkiye karayolu geçiş kapısı Kapitan Andreevo/Kapıkule arasındaki güzergâhta 373 km. uzunluğundadır ve trafik yoğunluğuna göre 4 ila 7 saat arasında katedilebilmektedir.

Bu güzergâhın Gradina/Kalotina geçişi ile Sofya arasındaki 57 km. uzunluğundaki kesiminin sınırdan itibaren 25 km'lik bölümü virajlı, dar ve gidiş-geliş birer şeritlidir. Bu bölümde geçmiş yıllarda yoğun trafikte vatandaşlarımızın can ve mal kaybına neden olan kazalar meydana gelmiştir.

Sofya'ya devam eden 32 km. uzunluğundaki izleyen bölüm gidiş-geliş ikişer şeritlidir, ancak bölünmemiş bir karayoludur. Sofya içindeki ana arterlerde devam eden bakım onarım ve inşaat faaliyetleri nedeniyle transit yolcuların Sofya içine girmeksizin Trakya otoyoluna bağlanan çevre yolunu kullanmaları tavsiye edilmektedir. Çevre yolu ise 35 km. uzunluğunda olup zemin kalitesi iyi değildir.

Trakya otoyolunun Sofya-Filibe (Plovdiv) kesimindeki 134 km. uzunluğundaki bölüm, vasat satıh kalitesinde, gidiş-geliş ikişer şeritli, bölünmüş yoldur ve halihazırda 4 farklı noktasında asfalt onarım çalışmaları devam etmektedir.

Filibe (Plovdiv) ile Türkiye karayolu geçiş sınırı Kapitan Andreevo arasındaki bölüm 166 km. uzunluğundadır. Bu güzergâhın 115 km'lik kesimi gidiş-geliş birer şeritlidir, zemin kalitesi vasattır ve yerleşim merkezlerinin içinden geçmektedir. E-80 karayolunun Bulgaristan bölümünde geçmiş yıllarda meydana gelen kazalarda can ve mal kaybına en sık rastlanan alan bu kesimdedir.

2. E-80 karayolunun Bulgaristan bölümündeki anayol üzerinde yeterli turistik kapasitede gece konaklama tesisi mevcut değildir.

3. Filibe’den (Plovdiv) Türkiye sınırına kadar olan güzergâhın, A1 otoyolundan Yambol kavşağına kadar seyretmek ve Yambol kavşağında otoyoldan çıkarak Yambol-Elhovo-Lesovo üzerinden Hamzabeyli kara sınır kapısına ulaşmak suretiyle de katedilmesi mümkündür. Yambol sapağından Lesovo’ya gitmek üzere güneye dönüldüğü noktadan itibaren sınıra kadar olan mesafe tamamı tek şeritli olarak 77 km’dir. Güzergâh boyunca yol kalitesi (47.-54. km arasındaki bölüm hariç olmak üzere) genelde iyi durumdadır.

4. Bulgaristan’da yol denetimlerinde seyir halindeki araçları takip ve kontrol amaçlı durdurma yetkisi sadece tavanında sabit polis ışığı bulunan resmi polis araçlarına aittir. Bu araçların üzerinde ayrıca polis olduğunu işaret edecek yazı ve araç numarası bulunmaktadır. Bu araçların dışındaki araçların seyir halindeki araçları durdurma ve cezai işlem yapma yetkisi yoktur.

5. Bulgaristan’da trafik cezaları Bulgar ulusal para birimi Leva olarak kesilmektedir. Euro veya başka para birimi üzerinden ceza uygulanmamaktadır. Trafik polislerinin ceza için para tahsilatı yapma yetkileri bulunmamaktadır. Trafik cezaları ülkeden çıkarken sınır kapılarında ve bölge Trafik Şube İstasyonlarında (KAT) ödenebilmektedir.

6. Bulgaristan Ceza Kanununun 301. maddesine göre resmi görevlilerin rüşvet alması suçtur. Aynı zamanda rüşvet vermek de suç kapsamına girmektedir. Rüşvet talebiyle karşılaşan yabancı ülke vatandaşlarının 00359-2-982-2222 numaralı polis telefonunu veya 112 hattını arayarak olay hakkında şikayette bulunmaları mümkündür.

7. Bulgaristan’da yabancı plakalı taşıtların çalınması sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Bu tür olaylarda ivedilikle polise başvurulmalıdır. Özellikle Bulgaristan’da konaklayan yabancıların araçları çalınmakta, hırsızlık şebekeleri süratle aracın izini kaybettirmekte ya da aracın sahibi ile temasa geçerek çaldıkları aracı iade etmek için para talep etmektedirler. Yolculuk esnasında Bulgaristan’da konaklanması planlanıyor ise kasko sigortasının kapsamının Bulgaristan’ı içerecek şekilde genişletilmesi yararlı olacaktır.

Genel durum itibarıyle, Bulgaristan karayollarının altyapısı, fiziki durumu ve güvenliği Batı Avrupa’daki yollara kıyasla oldukça kötüdür. Ayrıca, karayolları üzerindeki trafik işaret ve ikaz levhaları da yeterli değildir. 373 km. uzunluğundaki Bulgaristan güzergâhının 140 Km'lik bölümü trafik seyrüsefer risklerini barındırmaktadır.

 

 

 

Bu nedenle, Bulgaristan’dan transit geçiş yapacak vatandaşlarımızın:

- Mümkün olduğunca duraklama ve konaklamadan kaçınmaları ve Bulgaristan’dan en kısa sürede geçmeleri,

- Yol aydınlatmalarının yetersizliği de hesaba katılarak geçişlerini mümkünse gündüz saatlerinde yapmaları,

- Güzergâhlarını belirlerken dikkatli olmaları ve ana yolları tercih etmek suretiyle yolculuk yapmaları,

- Mümkün olduğu takdirde küçük gruplar oluşturarak birbirinden kopmadan seyahat etmeleri,

- Aşırı hız yapmaktan kaçınmaları,

- İhtiyaçların ötesinde nakit para ve ziynet eşyası taşımamaları,

- Yerel kanunlar gereği hareket halinde iken araçların farlarını açık tutulması, 

- Konaklama durumunda ise, taşıtları korumalı park yerleri veya kapalı garajı olan otellerde park edip şehirde taksi kullanmaları,

- Acil durumlarda 112 Acil Servis’inin (Türkçe hizmet verilmektedir) aramaları,

- Bir olay olduğunda derhal polise başvurarak zabıt tutturmaları ve gerekiyorsa en yakın Temsilciliğimizle temas ederek yardım istemeleri, 

- Bazı Batı Avrupa ülkelerinden Bulgaristan’a oto-trenle seyahat edenlerin ise Sofya yerine Türk sınırına yakın Svilengrad şehrine kadar yolculuk yapmaları büyük önem arzetmektedir.

 

 

 

Gümrük:

1. Bulgar gümrük görevlileri Bulgaristan’a giriş ve çıkış yapan araçları arama hakkına sahiptir.

2. Bulgaristan’da Vinyet adı verilen pul sistemi tüm araçlar için zorunludur. Bu çerçevede sınır kapılarında, seyahat edilecek süreye göre haftalık, aylık veya yıllık vinyet (pul) satın alınarak, kullanılmaya başlandığı tarihin işaretlenmesi ve araç ön camına yapıştırılması zorunludur.

3. Bulgaristan’a giriş ve çıkış yapan yabancı ülke vatandaşları beyan etmeleri şartıyla sınırsız miktarda para ithal veya ihraç edebilir. Bulgaristan’a giriş ve çıkışta üzerinde 10.000 Euro’ya kadar veya karşılığı başka yabancı para bulunan vatandaşlarımızın yazılı beyanda bulunmalarına gerek yoktur. Beyana tabi olmayan miktarda parası olan vatandaşlarımız doğrudan “Yeşil Geçiş Yolu”na geçebilir.

Vatandaşlarımızın beraberindeki para miktarı 10.000 Euro (veya karşılığı başka yabancı para) ve üzerinde ise mutlaka beyan edilmelidir. Beyanda bulunulmaması halinde paranın tamamına Bulgaristan Gümrük yetkilileri tarafında elkonulmakta (bu paranın herhangi bir şekilde geri alınması mümkün değildir) ve beyan etmeyen kişilere hapis cezaları uygulanmaktadır.

Beyan edilecek paranın kaynağı ve kullanım amacı, paranın taşınacağı güzergah, paranın taşındığı ulaşım aracı belirtilerek gümrük beyannamesi doldurulmalı ve “Kırmızı Geçiş Yoluna” girilmelidir. Bulgaristan’dan çıkış yaparken de girişte yazılı olarak beyan edilen miktardaki yabancı paraların yine gümrüklerde yazılı olarak beyan etmek suretiyle Bulgaristan’dan çıkarılması gerekemektedir.

4. Vatandaşlarımızın takı olarak üzerinde bulundurdukları ziynet eşyaları dahil altın, platin, gümüş ile diğer değerli taş ve madenlerin Bulgaristan’a giriş ve çıkışta gümrüklerde “yazılı” olarak beyan edilmesi gerekmektedir.

5. İlaveten, silah, cephane, zehirli maddeler, tesirli maddeler, patlayıcı maddeler, uyuşturucu maddeler, psikotrop maddeler, koruma altında bulunan bitki ve hayvan türleri, sanat eserleri ve antika değeri bulunan her türlü eşya ile bu tür madeni ve kâğıt paraların Bulgaristan’a sokulması yasaktır.

7. Bulgaristan gümrük makamları tarafından ceza protokolü düzenlenerek el konulan eşyalar (altın para, altın takılar ve nakit para) ile ilgili olarak vatandaşlarımız, üç gün içinde itiraz etme hakkına sahip olup, arzu ettikleri takdirde, Bulgaristan’da, ücret mukabili, bir avukat tutarak dava açmaları mümkündür. Ancak, bugüne kadar vatandaşlarımızın lehine sonuçlanan bir dava bulunmamaktadır. Bu nedenle vatandaşlarımızın, Bulgaristan’a girişte ve çıkışta, özellikle beyana tabi eşya ile ilgili olarak, son derece dikkatli davranmaları gerekmektedir.

8. Vatandaşlarımızın Avrupa’da oturum izinlerinin sürelerini gösterir belgeleri ve Türk nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları zorunludur. Pasaportlara işlenmiş olan eski tip ikamet izinlerinin mutlaka geçerli pasaport üzerinde olması gerekmektedir.

Bulgaristan’ın 31.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren uygulamasına göre, Şengen bölgesi üyesi veya Şengen müktesebatını uygulayan ülkelerde ikamet eden veya uzun süreli ikamet amaçlı vizesi bulunan vatandaşlarımız, son 6 ay içinde 3 ay süreyle Bulgaristan’da vizesiz ikamet edebileceklerdir.

Geçerli kısa süreli Schengen vizesi ile seyahat eden vatandaşlarımızın gidiş ve dönüşte ayrıca Bulgaristan vizesi almalarına ihtiyaç yoktur. Bu vatandaşlarımız transit geçişlerinde Bulgaristan güzergahını kullanabilecek, ayrıca bu vizenin geçerli olduğu süre ve koşullarda Bulgaristan’da ikamet edebileceklerdir.

Yukarıdaki şartları taşımayan umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarımızın Bulgaristan vizesi almaları gerekmektedir. Vize gerektirmeyen üçüncü ülkelere veya Şengen bölgesi üyesi olmayan AB üyesi ülkelere seyahat edecek vatandaşlarımız, gidiş ve dönüşte Bulgaristan güzergahını kullanacaklar ise, çift transit veya çok girişli vize almış olmaları gerekmektedir.

9. Bulgaristan’da konaklayacak kişilerin sınır kapılarında yazılı olarak konaklayacakları adresi beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır. AB üyesi ülkelerin vatandaşları ile Bulgaristan’dan transit geçecek kişiler bu uygulamanın dışında bırakılmıştır.

 

 

 

Bu bilgilere ek olarak, Bulgaristan’dan transit geçecek vatandaşlarımızın:

- Yanlarında bulundurabilecekleri altın ve gümüş gibi değerli eşyalara ilişkin sınırlamalar,

- Gümrüklerde beraberlerinde vergisiz olarak Bulgaristan’a sokabilecekleri eşyaların listesi ve miktarları, 

- Ülkeye girişine izin verilecek taşıtlar için aranan şartlar,

- Tüm araçlar için zorunlu olan Vinyet adlı pul sistemi,

- Zorunlu trafik sigortası,

- Karayollarındaki hız sınırları,

- Trafik cezaları,

- Trafik kazaları ,

- Gözaltına alınma ve hapis cezaları,

- Romanya üzerinden seyahat edilecek ise takip edebilecekleri güzergahlar, ve

 

 

Önemli telefon numaraları hakkında detaylı bilgi için http://sofya.be.mfa.gov.tr/ShowInfoNotes.aspx?ID=230155 adresindeki Sofya Büyükelçiliğimiz’in duyurusuna müracaat etmelerinde yarar görülmektedir.

Vatandaşlarımızın güzergahları boyunca bir sorunla karşılaşmaları halinde: 

- Belgrad Büyükelçiliğimiz’le +381(11)3332410 ve +381(11)3332400,

- Sofya Büyükelçiliğimiz’le +359(2)9355500,

- Filibe Başkonsolosluğumuz’la +359(32)275161, +359(32)275162 ve +359(32)275163, 

- Burgaz Başkonsolosluğumuz’la +359(56)879940, veya

- Konsolosluk Çağrı Merkezi’yle +90(312)2922929 numaralı telefonlar vasıtasıyla temasa geçmeleri mümkündür.

 

Küba'da yolcu uçağı düştü 39 yolcu hayatını kaybetti

Küba'dan kalkan Aerogaviota Havayollarına ait Antonov AN-26 tipi yolcu uçağı düştü

PYD bayraklı ABD tankları Türkiye sınırına konuşlandırıldı

ABD ordusu PYD'ye olan desteğini sürdürüyor. YPG bayraklı ABD tankları Türkiye sınırına çok yakın bir mesafeye yerleştirilmesi üzerine konuşan Pentagon Sözcüsü Albay Davis, ''Sınır alanları da bizim hareket alanlarımıza dahil." dedi.

Almanya'da camiye molotofla saldırı düzenlendi

Almanya'nın Weil am Rhein kentinde bulunan Eyüp Sultan Camii'ne düzenlenen molotoflu saldırının ardından Türk vatandaşları tepki gösterdi