Ana Sayfa | EĞİTİM

Vize Serbestleştirilmesi AB Komisyonu Değerlendirme Raporu Analizi

 ab Vize Serbestleştirmesi

 4 Mart ve 4 Mayıs tarihlerinde yayımlanan AB Komisyonu Değerlendirme Raporlarının ek belgesi olarak yayımlanan belgelerde Türk vatandaşlarına vize serbestleştirilmesi kararının AB ülkeleri için yasadışı göç, sığınma başvuruları ve kriminal açıdan etkilerini ele alan «etki analizi» sonuçları paylaşılıyor.

AVRUPA/LONDRA- AB Komisyonu Değerlendirme Raporlarının ek belgesi olarak yayımlanan belgelerde Türk vatandaşlarına vize serbestleştirilmesi kararının AB ülkeleri için yasadışı göç, sığınma başvuruları ve kriminal açıdan etkilerini ele alan «etki analizi» sonuçları paylaşılıyor. Etki analizi kısa süreli kalışlar için Schengen Alanı’na seyahatlerinde Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılmasının AB üzerindeki olası olumsuz sonuçlarının vize serbestleştirilmesi sürecinde öngörülen kriterlerin yerine getirilmesi ile önemli oranda sınırlandırıldığını gösteriyor.

 

 

 

TÜSİAD AB Temsilcisi Dr Bahadır Kaleağası'nın yazdığı etki analizinin sonuçları özetle şu şekilde:

o Vize serbestleştirilmesi sürecinin tamamlanması ile AB’ye yasadışı yollarla göç eden Türk vatandaşlarının sayısında belirli bir oranda artış beklenmektedir. Bu etki özellikle halihazırda Türk kökenli vatandaşların yoğun olduğu üye ülkelerde hissedilecektir.

o Ancak bu etkinin sınırlı olması beklenmektedir. Kriterlerin yerine getirilmesi durumunda kontrol edilebilir düzeyde olacaktır.

o Türk resmi makamları örgütlü suçlarla ve terörizmle mücadelede önemli sonuçlar elde etmektedir.

o AB ve Türkiye arasındaki terörizmle mücadele diyaloğu, aradaki işbirliğini güçlendirmektedir.

o Geri kalan 7 kriterden özellikle 6 tanesinin karşılanması ile birlikte AB’de güvenlik açısından ortaya çıkacak olumsuz etkilerin çözümlenmesi güvence altına alınacaktır.

o Söz konusu 6 kriterden biri olan biyo-metrik pasaportların AB standartlarına uygun güvenlik özellikleri içerecek şekilde güncellenmesi halihazırda ele alınmakta olan bir konudur.

Etki analizi sonuçları vize uygulamasının kaldırılması için Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi’nde gerçekleştirilecek oylamalarda dikkate alınacaktır.

 

 

Son Gelişmeler ve Ek Bilgi:

Schengen Alanı’na vizesiz seyahat imkanı tanınan ülkelerin söz konusu kriterleri yerine getirmediğine karar verilmesi durumunda AB vize uygulamasını yeniden başlatma kararı alabilmektedir.

 4 Mayıs’ta AB Komisyonu Türk vatandaşlarına kısa süreli kalışlar için Schengen Alanı’na seyahatlerinde vize muafiyeti uygulanması için gerekli yasa değişiklik önerisinin yanı sıra mevcut çerçevede öngörülen «askıya alma mekanizmasının» kapsamının genişletilmesi ve mekanizmanın işletilmesi için gerekli süreçlerin hızlandırılması yönünde 539/2001 sayılı Konsey Tüzüğü üzerinde değişiklik önerisini sundu.

Dolayısıyla uygulamaların sürekliliği önem taşıyor.

Ancak söz konusu değişiklik önerisi, sadece Türkiye ile vize muafiyeti sürecini kapsamıyor. Vize muafiyeti uygulanan tüm

ülkeler için geçerli olacak bir yasa değişikliği söz konusu.

AB Komisyonu, Gürcistan, Ukrayna, Türkiye ve Kosova vatandaşları için yakın dönemde gerçekleştirdiği vize serbestleştirmesi önerileri sonrasında, bazı üye ülkelerde ortaya çıkan endişelere yanıt olarak bir değişikliği önerdi.


Bakan İsmet Yılmaz'dan müfredat açıklaması

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz müfredat değişikliğine ilişkin açıklama yaptı

Bakan İsmet Yılmaz'dan yeni müfredata ilişkin flaş açıklama

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz müfredat değişikliğiyle ilgili açıklama yaparak, "İnönü Savaşı'ndan bahsedip, İnönü'den bahsetmemek olur mu?" dedi.

Yeni müfredata göre Milli Mücadelede Atatürk'ün adı geçmedi

Yeni müfredat taslağında ‘Milli Mücadele’ başlığı altındaki konuların işlenişinde Atatürk'ün rolü geçmedi. Konu başka şekillerde anlatılacak