Ana Sayfa | EĞİTİM

Almanya’da Türkçenin Geleceği ve İkidilli Eğitim Sistemi

Almanya Turkce dili İkidilli Egitim Sistemi

Karlsruhe Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği ev sahipliğinde ‘Almanya Baden – Württemberg Eyaletinde Türkçe – Türk Kültürü Dersleri ve İşbirliği Perspektifleri’ konulu konferans 6 Haziran 2016 tarihinde arasında düzenlendi.

Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Prof. Cemal Yıldız’ın moderatörlüğünü yaptığı; Koblenz Landau Üniversitesi emekli öğretim üyesi ve ünlü dil bilimci Prof. Hans Reich’ın konuşmacı olarak katıldığı 3 saat süren konferansta Almanya’da Türkçenin geleceği ve ikidilli eğitim sistemi masaya yatırıldı. BW Eyaletindeki okul müdürleri, müfettişler ve eğitim bakanlığı yöneticilerinin ve Türkçe öğretmenleri dahil 80 kadar izleyicinin katıldığı konferans 'İki Dillilik ve Bilgilendirme ve Teşvik Toplantıları' konulu toplantılar bağlamında yapıldı. Ataşelik personeli Mehmet Güzel’in sunuculuğunu yaptığı konferansta açılış ve selamlama konuşması yapan Karlsruhe Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Gürkan Avcı; Prof. Dr. Cemal Yıldız’a, Prof. Dr. Hans Reich’e, Başkonsolos Cem Örnekol’a ve Alman eğitim yöneticisi ve Türkçe öğretmenlerinden oluşan dinleyicilere nazik teşrif ve katkılarından ötürü teşekkür ettiği hitaplarında şu tespit ve değerlendirmelerde bulundu:

 

 

 

İŞBİRLİĞİ VE ORTAK AKILA İHTİYACIMIZ VAR

 

Almanya’nın her alan ve sektördeki bu muazzam gelişimine en değerli ve oldukça büyük emekleri bulunan vefakar Türk halkının masum çocuklarının geleceğini, istikbalini ve eğitim hayatını etkileyen böylesi önemli bir konuda iki kadim dost olan; Almanların ve Türklerin işbirliği, vizyon birliği ve ortak akıl oluşturmasına her zamankinden daha çok ihtiyaç vardır.

 

 

 

ÇOCUKLARIMIZIN HEM TÜRKÇEYİ HEM ALMANCAYI ÇOK İYİ BİLMESİNİ İSTİYORUZ

 

Bize göre bu ikidillik realitesi çocuklarımızın dil edinim süreci boyunca yuvalarda ve okullarda muhakkak surette göz önünde bulundurulmalı ve desteklenmelidir. Çocuklarımız ikidilli ve kültürler arası bir eğitim anlayışı ile yuvalarda, anasınıflarında ve okullarda eğitilmelidirler. Çocuklarımızın bir yandan çok iyi Almanca öğrenmelerini diğer yandan da çok iyi Türkçe öğrenmelerini istiyoruz. Böylece Türk çocukları hem içinde yaşadıkları çokkültürlü toplumdaki kültürel olanaklardan hem de kendi kültürlerinin olanak ve zenginliklerinden beslenerek kendilerini daha sağlıklı bir biçimde geliştirecekler ve ileride çevreleriyle daha az sorun yaşayacaklardır.

 

 

 

TÜRKÇE ALMANYA’DA YAŞAYAN EN CANLI DİLLER ARASINDADIR

 

Ayrıca çocukların ikidilli gelişmeleri onların ileride ortaya çıkacak kimlik bunalımı ve sorunlarını daha kolay aşmalarını sağlayacaktır. Kendi dilini ve kültürünü bilen çocuklar hem Almancayı daha iyi öğrenecek hem de Alman kültürüne daha verimli ve sağlıklı bir şekilde entegre olacaklardır. İki ayakları üzerinde ve özgüven içerisinde Almanya’ya daha kolay uyum sağlayacakları kuşkusuzdur. Almanyada yaşayan en c anlı diller arasında olan Türkçenin eğitim sisteminde de yaygınlaştırılması entegrasyona en efektif katkıyı sağlar. Bu katkı küreselleşen dünyada hem Türkiye’de hem de 400 milyona yakın Türkçe konuşan insanın bulunduğu gerçeği karşısında Almanya’daki çocukların şansını artıracaktır. Almanya’da Türkçenin taşıdığı potansiyelin kullanılamıyor olması her iki kesim içinde büyük bir kayıptır. Dahası Türkçenin yalnızca Türkler için değil Almanya’daki geniş kesimlerin de faydalanacağı şekilde öğretilmesini, toplumun tek dilli çocuklarına da açılması entegrasyona da çok büyük faydalar sağlayacaktır. Almanya’nın PISA ortalamasının yükselmesine de büyük katkıları olacağına inanıyorum.

 

 

 

TÜRKÇENİN YASAL STATÜ KAZANMASI ENTEGRASYONA KATKI SAĞLAR

 

Katılımcıların ilgiyle takip ettiği konferansta Karlsruhe Başkonsolosu Cem Örnekol, Selamlama hitaplarının ardından ‘Türkçe ve Türk Kültürü derslerinin yasal bir statü kazanmasının ve ilgili taraflarca da desteklenmesinin verimli bir entegrasyona büyük katkıları buluncağı, eğitim alanında karşılklı saygı ve çalışmayla ilerlemeye sahip olunacağı’ yönünde; Türkçe Dersinin işleyişteki yeri ve önemi hakkında öneme haiz detaycı bir içeriğe sahip konuşma yaptı.

 

 

 

İKİDİLLİ EĞİTİM HERKESİN YARARINA OLUR!

 

Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Cemal Yıldız’ın ortaöğretim çağında bulunduğu Almanya’dan ve o dönem aldığı eğitimden yola çıkarak, çift dillilik bağlamında Türkçe anadil derslerinin yürütülmesi esasında, oluşması gerekli görülen teşviki mesaiye değindiği konuşmasında; birçok makale ve kitabının yanında; Başbakanlık tarafından basılan “Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi (Almanya Örneği) (2012) ve “Die gegenwärtige Situation des muttersprachlichen Türkischunterrichts in Deutschland/ The Present Situation of Turkish Courses as a Mother Tongue in Germany” (2013) adlı çalışmalarına atıfta bulunarak; anılan araştırmalarıyla paralel şekilde gerçekleştirdiği sunumunda: özellikle günümüzde, Almanya’da Türkçe anadil derslerinin durumu hakkında ortaya koyduğu saptamalarının kendi hayatıyla paralel bir şekilde anlatımı, katılımcıların ilgiyle dinlemesini sağladı.

 

 

 

EĞİTİMDE İNSAN MERKEZLİ YOLA ÇIKMALIYIZ

 

Prof. Dr. Cemal Yıldız, konuşmasında geçmişten günümüze uzanan; 60 yılı aşkın bir süredir beraber yaşanan bu coğrafyada eğitim içerisinde entegrasyonun da anadilden kopmayarak ancak bulunduğu ülkenin dilini de en güzel şekilde öğrenerek sistemle iç içe, temeli sağlam bir ortaklık içerisinde devam ettirildiği takdirde, iki ülke için de çok daha faydalı bireyler yetiştirileceği, eğitimde her zaman insan faktörüyle yola çıkıldığında, bu ortaklığa olan bakış açısının da derin ve sağlam olacağı tespit ve telkinlerinde bulundu.

 

 

 

TÜRKÇE SİSTEME ENTEGRE EDİLMELİDİR

 

Konferansta konuşmacı olarak yer alan Prof. Dr. Hans Reich, Almanya genelinde ve daha çok Baden Würtemberg özelinde eğitim sisteminden ve bu eğitim sisteminin gerekleri ve geleceğe yönelik atılacak adımlar bağlamında eyalette Türkçe derslerinin işlenişi ve sisteme entegre edilmesi konusunda destekleyici ifadelerde bulundu. Prof. Dr. Reich çalışma ortaklığının tanımlaması yapılarak, önemi ve bu duruma bakış açıları da irdelenmelidir dedi.

 

 

 

TÜRKÇEDE; İNGİLİZCE, FRANSIZCA GİBİ MÜFREDATA GİRMELİDİR

 

Konuşmasında Türkçe’nin her iki topluma zenginlik kazandırdığını kaydeden Prof. Dr. Hans Reich; Bazı eyaletlerde anadil tartışmaların yasaklanması, anadilin uyuma engel olduğuna dair söylemlerin hakikati ifade etmediğini söyledi. Çok dilli ve çok kültürlü bir ülke olan Almanya’da İngilizce, Fransızca gibi yabancı dillerin artık yeterli olmadığını ve Alman eğitim sisteminin 50 yıl 100 yıl sonrasına dönük projeksiyonları bulunması gerektiğini ifade eden Reich, Türkçenin ve diğer göçmen dillerinin ve hangi dillere ihtiyaç varsa müfredata girmesi ve okullarda öğretilmesi gerektiğini söyledi. Reich, çocukların ve gençlerin geleceklerini planlama, eğitim, bilim, iş ve sanat alanlarında başarılı olmaları için anadillerini öğrenmeleri gerektiğini kaydetti.

 

 

 

ALMAN EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN SORULARI CEVAPLANDI

 

Konuşmaların bitiminde Karlsruhe Eğitim Ataşesi Gürkan Avcı’ya, Prof. Dr. Hans Reisch’e ve Prof. Dr. Cemal Yıldız’a katılımcıların sistem hakkında ve düşünülen proje ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi, ileriye dönük yürütülmesi hususunda sordukları;

 

 

 

Almanca bilmeyen Öğretmenlerle iletişimin zor olduğu; Türkçe Öğretmenlerinin okullarda pek sıkıntı yaşamadığı ve özellikle dil bilen Öğretmenlerle iyi iletişim içinde bulunulduğu; Okul müdürlerinin Türkçe dersinin içeriği ve müfredatı konusunda yeterli bilgiye sahip olumadıkları; Yıllık Planların Almancaya çevrilip Okul idarelerine verilmesi gerektiği; Almanca dersine giren Alman Öğretmenlerle iletişim içinde olunmasının ehemmiyeti; Türkçe dersinin seçmeli ve zorunlu olmamasının ve notların karnede yer almamasının  dersin prestijini azalttığını fakat bunun sadece Türkçe dersine mahsus olmadığ, diğer Anadil derslerinde de aynı şekilde bundan etkilendiği; Türkçe öğretmenlerinin rahatsızlandığı zamanlarda yerine Öğretmen verilememesinin sıkıntı teşkil ettiği; Türkçe öğretmenlerinin görev süresinin beş yılla kısıtlı olmasının sıkıntılı olduğu ve uzatılamamasının mülahazası: gibi hususlar; karşılıklı olarak tartışılarak istişare edildi, ilglili konuşmacılarca cevaplandı.  Akabinde Türk mutfağını temsil eden aperatif yiyeceklerden misafirlere ikram sunuldu.

 

 

 

TEOG saat kaçta başlayacak 15 dakika kuralı geçerli mi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan TEOG sınavı bugün saat 09.00'da başlayacak. Sınav öncesi YGS'deki gibi 15 dakika kuralı geçerli mi, detaylar haberimizde

LYS'ye girecek adaylar dikkat başvuru süreleri sona eriyor

YGS'de baraj puanını geçip LYS'ye girmeye hak kazanan öğrenciler için son başvuru günü 17 Nisan 2017

ÖSYM kamu spotuyla adayları uyardı LYS için geçmiş sorulara bakın

Bu sene LYS'de ilk kez yapılacak olan açık uçlu soru denemesi için ÖSYM adaylara özel kamu spotu hazırladı