Ana Sayfa | EĞİTİM

Milli Savunma Üniversitesi'nin akademik birimleri belli oldu


Milli Savunma Üniversitesi yeni düzenlemeyle artık, 3 harp okulu, 4 meslek yüksekokulu ve 10 enstitüden oluşacak.

Milli Savunma Üniversitesinin akademik birimleri,  akademik yönetim organları, danışma ve idari yönetim birimleri belirlendi. Buna  göre, Milli Savunma Üniversitesi, 3 harp okulu, 4 meslek yüksekokulu ve 10  enstitüden oluşacak. Milli Savunma Üniversitesi teşkilatının oluşturulmasına ilişkin  Bakanlar Kurulu kararı, Resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.  Kararla Milli Savunma Üniversitesinin akademik birimleri, akademik  yönetim organları, danışma ve idari yönetim birimleri belirlendi.Buna göre, Milli Savunma Üniversitesi, Rektörlüğe bağlı Kara Harp  Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Deniz  Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Bando Astsubay  Meslek Yüksek Okulu, Kara Harp Enstitüsü, Deniz Harp Enstitüsü, Hava Harp  Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü,  Alparslan Savunma Bilimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği  Enstitüsü, Hazerfan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü, Milli Savunma ve  Güvenlik Enstitüsü ile Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü'nden oluşacak. Üniversitenin akademik yönetim organları arasında Rektör, Yönetim  Kurulu, Senato ve Yüksek Danışma Kurulu yer alacak.   Milli Savunma Üniversitesinin idari yönetim teşkilatı başında Rektöre  bağlı bir Genel Sekreter bulunacak. İdari yönetim birimlerini, Destek Hizmetleri, Personel, Öğrenci  İşleri, Kütüphane ve Dokümantasyon, sağlık, Kültür ve spor, Bilgi İşlem, Yapı  İşleri ve Teknik, Strateji Geliştirme, Uluslararası eğitim İlişkileri, Basın ve  Halkla İlişkiler daire başkanlıkları ile Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü  oluşturacak.  Üniversitenin danışma birimi ise Rektörlüğe bağlı Hukuk Müşavirliği  olacak. Birimlerin görev dağılımı ile bunların altında yer alacak alt  birimler, Rektörün teklifi üzerine Milli Savunma Bakanı'nın onayı ile  düzenlenebilecek.

 

 

2016 KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı tıkla öğren

ÖSYM tarafından yapılan Ortaöğretim düzeyi KPSS sonuçları erişime açıldı

2016 YDUS sınav giriş belgesi yayımlandı mı

ÖSYM tarafından düzenlenen Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının giriş yerleri belli oldu.

Türkiye, OECD'nin en kapsamlı araştırmasında geride kaldı

OECD tarafından yapılan en kapsamlı küresel eğitim araştırmasında Türkiye listenin aşağısında kaldı