Ana Sayfa | GÜNDEMDEKİLER

Ankara Barosu patlamayla ilgili yayın yasağına itiraz etti

mahkeme

Ankara'da meydana gelen patlamaya ilişkin getirilen yayın yasağına Ankara Barosu tarafından itiraz geldi

Ankara Baro Başkanı Hakan Canduran, itiraz dilekçesinin bugün, yayın yasağı kararına itirazın 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne yapıldığını söyledi.Canduran, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, sözkonusu yayın yasağı kararının "Herhangi bir gerekçe gösterilmeden", hem halkın haber alma özgürlüğüne, hem de Anayasa ile güvence altına alınmış basın ve ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu söyledi.Mahkeme kararının, sadece Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ya da Anayasası'na aykırı olmadığını, Türkiye'nin resmen taraf olduğu pekçok uluslararası sözleşmeye de aykırı olduğunu vurgulayan Canduran, "Suruç'ta da aynısını yaptılar. Hiçbirinde gerçeğe ulaşamadılar" dedi.

"EŞİTLİK, TARAFSIZLIK VE AÇIKLIK İLKELERİ..."
Canduran, yasalar uyarınca kişilerin, demokratik ve şeffaf yönetim esasına uygun eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun şekilde "Bilgi edinme hakkı" bulunduğuna dikkat çekerek, "Bu yasaları niye koyuyorlar? demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan bu ilkelerin korunması için. Siz gerekçesiz olarak yayın yasağı koyarak, tüm bu ilkeleri ortadan kaldırıyorsunuz. Mahkemenin yayın yasağı kararının içinde hiçbir gerekçe yok. Mahkeme kararının olması yeterli değil. Bir gerekçe olması, bu gerekçenin de tüm yasalara uygun olması gerekir" dedi.Canduran şöyle konuştu; "Uluslararası sözleşmeler, uluslararası mevuat, ulusal mevzuat ve taraf olduğumuz diğer sözleşmeler dikkate alındığında, sözkonusu uygulama yasalara ve hukuka aykırıdır. Halkın haber alma özgürlüğünün önünün açılması adına 6. sulh ceza hakimliğinin 14 Ekim 2015 tarih ve 4048 değişik iş sayılı kararına itirazen kaldırılması için Ankara Barosu olarak başvurduk."

TÜM BU MADDELERE AYKIRI

Canduran, Ankara barosunun itiraz dilekçesinde yer alan, yayın yasağı kararının hangi kanunlara ya da uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu da tek tek saydı.
Dilekçede, yayın yasağı kararının şu maddelere aykırı olduğu yer aldı;

* Anayasa'nın Temel Hak ve Özgürlüklerin sınırlandırılmasına ilişkin 13. Maddesi
* Anayasa'nın Haberleşme hürriyetine ilişkin 22. maddesi
* Anayasa'nın düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetine ilişkin 26. maddesi
* Anayasa'nın basın hürriyetine ilişkin 28. maddesi
* Anayasa'nın dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkında ilişkin 74. maddesi
* BM Kişiler ve siyasi haklar uluslararası sözleşmesi'nin ifade özgürlüğünü düzenleyen 19. maddesi
* Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğünü düzenleyen 10. maddesi
* Radyo TV'lerin kuruluş ve yayın hizmetlerinini düzenleyen 6112 yasasının olağanüstü dönemlerdeki yayınları düzenleyen 7. maddesi
* Türk Ceza Kanunu'nun Kamu haberleşmesi ve kitle haberleşmesini koruyan 124.maddesi.

Kaynak: Hürriyet

Selanik'te Türk Konsolosluğu'na molotof kokteylli saldırı

Selanik'te Türk Konsolosluğu'na bir grup saldırgan polislere molotof kokteylli saldırı düzenledi

Erdoğan'ın yerine geçen öğrenci genel başkanlık sorusunu böyle yanıtladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan kapsamında koltuğu 10 yaşındaki Yiğit Türk'e devretti. Türk, gazetecilerin genel başkanlık sorusunu cevaplandırdı

Yıldırım koltuğunu devretti Öğrenci tekli eğitim sistemini anlattı

Başbakan Binali Yıldırım 23 Nisan'da öğrenciye koltuğunu teslim etti. Öğrenci tekli eğitim sistemiyle ilgili gelen soruyu cevapladı