Ana Sayfa | Konuk Yazarlar

Gurbetçilerin sosyal hakları

Avukat Sevim Özdemir ile Hukuk Köşesi

Sevgili okuyucular biz gurbetçiler olarak doğduğumuz toprakların uzağında olsak da ülkemizi, kültürümüzü, kimliğimizi unutmuyoruz. Ülkemizin durumu ne olursa olsun duygusal bağlarımız baki. Peki; ülkemizle bağlarımız sadece duygusal mı? Elbette hayır. Gurbetçilerin Türkiye’ye sağladıkları döviz getirisini, kısacası ekonomik katkıyı  kim inkar edebilir? Peki madalyonun öbür yanını çevirecek olursak biz sosyal haklarımızın ne kadar farkındayız ve ne kadarını alabiliyoruz? 

Bu günkü haliyle gurbetçilerin sosyal hakları adil midir?

Oysa yasalar özlük haklarının kaybolmayacağı yönünde.  

Bir hukukçu olarak her hafta bu köşeden sizlere dilimin döndüğünce sesleneceğim. 

Ülkemizdeki yasal sosyal haklarımız başta olmak üzere her türlü hukuk sorularınıza yanıt vermeye çalışacağım.

Yukarıdaki sorumuzu tekrarlayacak olursak; sosyal güvenlik haklarımızın ne kadar farkındayız ve hak ettiklerimizin ne kadarını alıyoruz? 

Sorularınızı bekliyorum. 

İşçi hakları insani haklar paralelinde gelişiyor. Bütün dünyada küreselleşen ekonomi ile birlikte Türkiyeli göçmenler dünyanın dört bir yanında gerek işveren gerek işçi olarak hayli yol almış durumda. 

Gurbetçilerin sosyal güvenlik haklarının kaybolmaması için geçte olsa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bazı çalışmalar yapılmakta. 

Almanya, İngiltere ve Belçika gibi Türkiyelilerin yoğun olduğu 28 ülke ile sosyal güvenlik anlaşması imzalanmış olup bunlardan 23 tanesi hali hazırda yürürlüktedir. Bu anlaşmalar yoluyla çalışmak için yurt dışına giden ya da uzun yıllar yurt dışında çalıştıktan sonra Türkiye’ye dönen vatandaşların hakları garanti altına alınmaya çalışılmaktadır.  Bu anlaşmalardan bir kısmı sadece emeklilik ile ilgili yardımları kapsarken bir kısmı da emeklilik, aynı zamanda hastalık, doğum, iş kazası ve meslek hastalığı gibi yardımları da kapsamaktadır.

Bütün bu çalışmalar elbette ki yoğun ve anlaşılır hukuki çalışmaları ve iç hukuk yasal düzenlemeleri beraberinde getirmektedir. Bu anlaşmaların akabinde yurtdışında çalışan vatandaşlarımızın sosyal güvenlik haklarına sahip çıkmaları ve doğru yönde kullanabilmeleri için ‘’ YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI’’ adı altında son derece önemli bir yasal düzenleme yapılmıştır. Tabi bizim için önemli olan bu düzenlemenin uygulamaya geçirilmiş olması ve insanlarımızın bu haktan yararlanmaya başlamış olmalarıdır.

Yurt dışında yerleşik olarak yaşayan vatandaşların Türkiye’de emekli olabilmek ve sosyal güvenlik haklarından yararlanabilmesi için; belirgin olarak iki türlü düzenleme bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, bulundukları ülke Türkiye ile sosyal güvenlik anlaşması imzalamış ise, bulundukları ülkedeki çalışma süreleri ile Türkiye deki çalışmaları birleştirilerek hak kazanabilirler. İkincisi, yurt dışı hizmet borçlanması yaparak hak kazanabilirler.

Yurt dışı hizmet borçlanması Sosyal güvenlik haklarımızın kazanılmasında ve hayata geçirilmesinde son derece önemli bir konumdadır. Bu nedenle konuyu daha ayrıntılı bir şekilde sizlerden gelecek soru ve düşünceleriniz doğrultusunda incelemek kanaatimce daha doğru olacaktır.

Soru ve düşünceleriniz için tıklayınız; sevimözdemir@avrupagazete.com 

Haftaya görüşmek üzere esenlikler diliyorum.

Avukat Sevim Özdemir ile Hukuk Köşesi

 

Dünyanın En Mutlu Ülkesi

Sevgili okuyucularımız, bu hafta yazarımız Arzu Sheridan'ın seyahatte olması nedeniyle arkadaşı İlkgül Karaca konuk yazar olarak sizler için güzel bir şehir paylaştı.