Ana Sayfa | MEDYA

Türk Dünyası medyasında Tataristan Kazan deklarasyonu

Türk Dünyası medyasında Tataristan Kazan deklarasyonu

Türklüğe, Türk dünyasına aydınlık ve önderlik etmiş, Mevlana’dan Yunus Emre’ye Hacıbektaş Veli’den Mustafa Kemal Atatürk’e, Volga’nın suyu gibi berrak, temiz ve saf duygularla halklar arasında sevgi ve barış dilinin teşvik edilmesi arzusuyla “Kazan Deklarasyonu” imzalanarak tüm dünya kamuoyuna 2.Türk Dünyası Gazeteciler Şûrası aracılığıyla duyuruldu.

Kırgızistan, Azerbaycan, Doğu Türkistan, Kosova, Romanya, Kazakistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İngiltere, İskoçya, İrlanda, Galler, Almanya, Moldova’nın yanısıra Ukrayna’daki Kırım Tatarları, Türkmeneli’nden Irak Kerkük Türkmenleri, Suriye Türkmenleri, Çin’deki Uygur Türkleri,  Türkiye’den Erzincan, Mersin, İstanbul, Nevşehir, Kocaeli, Elazığ, Ankara’dan katılan Türk medya mensupları, Rusya Federasyonuna bağlı, Çuvaşistan, Gagavuz, Başkurdistan, Tataristan gibi özerk cumhuriyetlerdeki Türk basın yayın kuruluşlarından oluşan medya çalışanı gazeteci radyocu televizyoncular bir araya geldi.

 

 

Türk Dünyasının sorunlarını konuştu. İlki geçen yıl Eskişehir’de yapılan şurada alınan kararların uygulanıp uygulanmadığı tartışıldı ve Kazan deklarasyonu imzalandı. Türklüğe, Türk dünyasına aydınlık ve önderlik etmiş, Mevlana’dan Yunus Emre’ye Hacıbektaş Veli’den Mustafa Kemal Atatürk’e, Volga’nın suyu gibi berrak, temiz ve saf duygularla halklar arasında sevgi ve barış dilinin teşvik edilmesi arzusuyla “Kazan Deklarasyonu”  imzalanarak tüm dünya kamuoyuna 2.Türk Dünyası Gazeteciler Şûrası aracılığıyla duyuruldu.

 

AÇILIŞ KURDELASINI TAT MEDIA ADINA NURIA BELOMOINA, TÜRK DÜNYASI İLETİŞİMCİLER BİRLİĞİ ADINA ŞEMSETTİN KÜZECİ, KAZAN BAŞKONOSLOU TURHAN DİLMAÇ, DÜNYA GAZETECİLER FEDERASYONU BAŞKANI MENDERES DEMİR VE TATARİSTAN ÖZERK CUMHURİYETİ KONSEY BAŞKAN YARDIMCISI RIMMA RATNIKOVA BİRLİKTE KESTİ

 

Türk Cumhuriyetleri ve Türk Akraba Toplulukları ile Avrupa’dan gelen toplam 20 ülkeden 100 gazetecinin katılımıyla düzenlenen 2.Türk Dünyası Gazeteciler Şûrası’nın ardından...Şura katılımcıları ve şura heyeti program dahilinde  T.C.Kazan Başkonsolosluğu, Kazan Federal Üniversitesi, tarihi Bulgar şehri, Kul Şerif Camii, Kazan Kremlin bölgesi, Kazan şehrini simgesi Kazan anıtı gibi resmi ve sivil ziyaretlerde bulundu. Resmi olarak açıklanmasada şuranın3.cüsünün Türkmenistan’dan yapılması planlanıyor.

 

 

Bu yıl ilk defa Türk Dünyası Üstün Basın Nişanı verildi. İkinci Şurada bu ödül RF. Tataristan Cumhurbaşkanına onurla takdim edildi. Ayrıca Türk Dünyası Basın Hizmet Ödülleri de ilk defa DGF tarafından verildi. ÖDÜL ALANLAR: 1. TRT AVAZ. Türkiye    2 TATMEDIA. RF. Tataristan Özerk Cumhuriyeti  3.Anadolu Haber Ajansı(AA). Türkiye  4. Azerbaycan Matbuat Şurası. Azerbaycan 5. Yeni Balkan Gazetesi. Makedonya  6.  AVRUPA MEDIA GROUP. İngiltere  7.Türk Dünyası Genç İletişimciler Birliği. 8.Nur Gazetesi. RF. Tataristan

 

2. TÜRK DÜNYASI GAZETECİLER ŞURASI DELEGASYONU / 28 Mayıs 2015 Kazan – RF Tataristan Cumhuriyeti

 

Avrupa Ajansı (AVA) Moskova-Rusya Federasyonu’na bağlı özerk Türk devletlerinden Tataristan Cumhuriyeti’nin Başkenti Kazan’da, Tataristan Ulusal haber ajansı TATMEDIA, Tataristan Gazeteciler Birliği ile Dünya Gazeteciler Federasyonu’nun ortaklaşa düzenlediği, Türk Cumhuriyetleri ve Türk Akraba Toplulukları ile Avrupa’dan gelen toplam 20 ülkeden 100 gazetecinin katılımıyla düzenlenen 2.Türk Dünyası Gazeteciler Şûrası 26 Mayıs sabahı başladı ve 29 Mayıs akşamı oy birliği ile kabul edilen ortak deklarasyon ile sona erdi. 

 

 

2.Türk Dünyası Gazeteciler Şurası 

 

 2.Türk Dünyası Gazeteciler Şûrası’na katılan delegeler tarafından yazılı 13 maddeden oluşan Kazan Deklarasyonu kabul edildi. Şura deklarasyonunda : “Kültürel değerleri yayma, edebi dili koruma ve milli aydınları bilgilendirme ile görevli olan milli yayın organlarının devletler tarafından desteklenmesi ve desteklerin sürdürülmesi; Milli konularda yayın yapan basın yayın organları ile gazetecilerin etik değerlere saygı göstermesi; Sadece bayram ve benzeri festival ve etkinliklerde değil genel olarak tüm milli sorunların yansıtılması için gazetecilere, medya kurumlarına teklifte bulunulması tavsiye edildi.

 

 

MENDERS DEMİR, KAZAN FEDERAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF.DR.IISHAT GAFUROV VE ŞEMSETTİN KÜZECİ 

 

Türk Dünyası Haber Portalı

  

Geçen yıl birincisinin yapıldığı şurada 19-22 Mart 2014 yılı “Eskişehir Deklarasyonu’nda kabul edilen; Türk dünyası ile ilgili ekonomik, kültürel, sosyal, siyasi tüm resmi ve özel etkinlikleri, faaliyetleri sürekli izleyecek, karşılıklı bilgi paylaşımında bulunacak ve toplanan haberler içinden seçilecek önemli etkinlikleri tüm dünyaya duyuracak; “Türk Dünyasını ilgilendiren çeşitli konularda projelerin hazırlandığı, görüntülü, sesli ve yazılı araştırmalardan oluşan dokümantasyon merkezinde toplanan ve üretilen bilgilerin, programların, belgesellerin, haber, dizi yazı ve araştırmaların Türk Devletleri ve  Özerk Cumhuriyetleri’ndeki ilgili kişi ve kurumlara, yazılı, sesli ve görüntülü medya kurumlarına servis edileceği,  “Türk Dünyası Haber Portalı”nın kurulması için ilgili kurumlar nezdinde girişimde bulunulmasına, somut adımlar atılması deklarasyonda yer aldı.

 

 

Anadolu Ajansı ve T.C Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile TİKA ve T.C Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları

 

Geçen yılki şurada önerilen ve deklarasyonda yer alan Anadolu Ajansı ve T.C Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile TİKA ve T.C Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’ndan kuruluş aşamasında destek olmalarının talep edilmesine bu kurumların 2.şuraya katılmasıyla daha güçlü bir sesle dile getirildi. 

 

TRT AVAZ ADINA MURAT AKKOÇ'A ÖDÜLÜ ŞEMSETTİN KÜZECİ VERDİ

 

Platform ve İstişare Toplantıları 

Kazan deklarasyonunda,  yurtiçi ve yurtdışında Türk Dünyası’na yönelik çalışma yapan resmi ve özel kurumlar, STK’lar ve Strateji Merkezlerini bir platform etrafında bir araya gelmelerini sağlayarak düzeni `İstişare Toplantıları’nın yapılmasına; bu ve benzeri çalışmalarda, kaynakların verimli kullanılması noktasında tavsiyede bulunulması önerildi.

 

 

BİRLEŞİK KRALLIK ÜLKELERİ ADINA İNGİLTERE İSKOÇYA İRLANDA VE GALLER'DEN AVRUPA MEDYA GURUBU ÖDÜL ALDI 

 

Anadolu Ajansı Türk Dünyası Haber Paketi

 

Anadolu Ajansı’nın inisiyatifi ile hazırlanmakta olan `Türk Dünyası Haber Paketi`nin gerek geliştirme, gerekse dağıtım sürecinde desteklenmesi, bu pakete bağlı eğitim, haber üretimi, haber aboneliği gibi konularda Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu’nun aktif rol alması için girişimlerde bulunulması önerildi.

 

  

 

TRT AVAZ, TRT1, TRT COCUK, TRT MÜZİK 

 

Türk Cumhuriyetleri ve Türk Akraba Toplulukları ile Avrupa’dan gelen toplam 20 ülkeden 100 gazetecinin katılımıyla düzenlenen 2.Türk Dünyası Gazeteciler Şûrası’nın ardından oybirliği ile kabul edilen deklarasyonda Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’na bağlı TRT Avaz gibi yayın kuruluşlarının Tataristan’da yaygın şekilde yayın yapmasına destek verilmesi önerildi. TRT kanallarından TRT AVAZ öncelikli olmak üzere TRT1, TRT COCUK, TRT MUZIK kanallarının Tataristan’da kablo yayın ağına dahil edilmesi için Tataristan ulusal haber ajansı Tat Medya ve TNV Televizyonu ile görüşmeler yapması tavsiye edildi.

 

TÜRK DÜNYASI GENÇ İLETİŞİMCİLER BİRLİĞİ KURUCU GENEL BAŞKANI DR.ŞEMSETTİN KÜZECİ KONUŞMA YAPTI

 

Tat Media ve TNV Televizyonu ile daha önce yapılmış olan karşılıklı protokollerin yenilenerek işbirliği çalışmalarının artırılması, ülkelerarası dizi, çizgi film, film, belgesel, müzik programlarının değişimi ve bunların başta TRT AVAZ kanalı olmak üzere diğer TRT kanallarında yayınlanması çalışmalarına katkı sağlanacak.

  

 

 

Kazan’da TRT temsilciliği

Aynı şekilde TRT’den verilen programların da başta R.F. Tataristan Cumhuriyeti olmak üzere Rusya Federasyonu kanallarında yayınlanması noktasında yapılacak tüm girişimler izlenecek ve desteklenecek. Başta Moskova olmak üzere R.F. Tataristan Cumhuriyeti başkenti Kazan’da TRT temsilcilik bürolarının açılması talebinin yetkililere iletilmesi kararlaştırıldı.

 

T.C Başbakanlık Basın İlan Kurumu ve Başbakanlık Tanıtma Fonu 

 

AVRUPA MEDYA GURUBU KURUCU BAŞKANI VATAN ÖZ'E TEŞEKKÜR BELGESİNİ TÜKMENELİ VAKFI TEMSİLCİSİ FEVZİ TÜRKER SUNDU

 

TATMEDIA, Tataristan Gazeteciler Birliği ile Dünya Gazeteciler Federasyonu’nun ortaklaşa düzenlediği, Türk Cumhuriyetleri ve Türk Akraba Toplulukları ile Avrupa’dan gelen toplam 20 ülkeden 100 gazetecinin katılımıyla düzenlenen 2.Türk Dünyası Gazeteciler Şûrası deklarasyonuna göre : 

“T.C Başbakanlık Basın İlan Kurumu ve Başbakanlık Tanıtma Fonu tarafından Türkiye sınırları içinde verilen basın\yayın desteğinin eşit olarak yurt dışında yayın yapan kuruluşlara da verilmesi noktasında girişimlerde bulunulması, T.C Başbakanlık Tanıtma Fonu’ndan yurtdışı ihale duyurularının yurt dışındaki standart ve kriterlere uygun basın-yayın kuruluşlarına da reklam olarak verilmesi: Basın İlan Kurumu içerisinde `Dış Türkler ve Akraba Topluluklar` birimi kurularak ek maddi ilan desteğinden faydalandırılması ve Basın İlan Kurumu’nun mevcut yönetmenliğinin de bu çerçevede değiştirilmesi noktasında ilgili resmi kurumlarla temasa geçilmesi önerildi.”

 

 

 

İletişim Fakülteleri

 

Şura deklarasyonunda, “Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları bünyesindeki üniversitelerin İletişim Fakülteleri’nde okuyan öğrencilere Türk halklarına yönelik haber ve bilgilerin paylaşılması noktasında çeşitli kurslar düzenlenmesi için girişimlerde bulunulmasına; medya ile ilgili STK’lar arasında karşılıklı işbirliklerinin ve bilgi alışverişinin artırılmasına; kültür, turizm, ekonomi ve folklorik değerlerin tanıtımına yönelik etkinliklerin yapılmasının teşvik edilmesi” önerildi.

 

 

Medyaya yönelik sansür

  

Türk dünyasında medyaya yönelik sansürün son bulması, medya mensuplarının haber yapma hak ve mahremiyeti ve ifade özgürlüğünün korunması için tüm kamuoyunun her türlü iletişim vasıtalarıyla bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine yönelik çabaların desteklenmesi 2.Gazeteciler Şuası deklarasyonunda önerildi. 

 

Türk Dünyası Basın Araştırma Komisyonu

 

Çeşitli ülke ve bölgelerde kayıp ya da haber alınamayan veya tutuklu bulunan meslektaşlarımızın yasal durumları, yaşam koşulları ve diğer sorunlarının tespiti ve çözüm bulunması ve ilgili kurumlarla görüşülmesi için “Şura Sekretaryası” bünyesinde bir “Türk Dünyası Basın Araştırma Komisyonu’nun kurulması önerisi Kazan deklarasyonunda ilgiyle dikkate alındı.

 

İSMAİL CENGİZ ŞURADA BİR KONUŞMA YAPTI

 

Ortak İletişim dili “Türkiye Türkçesi”  

 

Türk Dünyası gençlerini ve akraba topluluklarını kaynaştıracak bilgi ve belgelerin paylaşılması için sosyal medya projesinin desteklenmesi önerilirken deklarasyonda, Türk Devlet ve Toplulukları arasında ortak iletişim dili olarak “Türkiye Türkçesi” kullanılması kararlaştırıldı. Kazan deklarasyonunda ayrıca, Türk dünyasının tarih ve kültür merkezlerinden biri olan Kazan’ın güzelliğinden ilham alarak, Türk Dünyası medya mensuplarının bulundukları ülkelerde; evrensel insan haklarının savunulması, bölge ve dünya barışına katkı sunulması, sorunlu bölgelerde huzur ve istikrarın sağlanması, terörün önlenmesi; medyada nefret ve düşmanlık söylemlerine son verilerek, Volga’nın suyu gibi berrak, temiz ve saf duygularla halklar arasında sevgi ve barış dilinin teşvik edilmesi arzusuyla işbu “Kazan Deklarasyonu”  imzalanarak tüm dünya kamuoyuna duyurulmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 TAT MEDIA ADINA NURIA BELOMOINA'YA TÜRK DÜNYASI GENÇ İLETİŞİMCİLER BİRLİĞİ KURUCU GENEL BAŞKANI DR.ŞEMSETTİN KÜZECİ TARAFINDAN TÜRKMEN BAYRAĞI HEDİYE EDİLDİ 

 

İletişimciler Birliği Temsilcilikleri belirlendi 

 

Kazan deklarasyonda yer alan,  “Türk Dünyası Haber Portalı”nın kurulması bağlamında İletişimciler Birliği Temsilcilikleri belirlendi ve temsilcilere yetki belgeleri ve kimlik kartları dağıtıldı. Türk Dünyasını ilgilendiren çeşitli konularda projelerin hazırlandığı, görüntülü, sesli ve yazılı araştırmalardan oluşan dokümantasyon merkezinde toplanan ve üretilen bilgilerin, programların, belgesellerin, haber, dizi yazı ve araştırmaların Türk Devletleri ve  Özerk Cumhuriyetleri’ndeki ilgili kişi ve kurumlara, yazılı, sesli ve görüntülü medya kurumlarına servis edilmesi İletişimciler Birliği Temsilciliklerinden bekleniyor.

 

 

II. Türk Dünyası Gazeteciler Şurasının hayata geçirilmesinde katkı ve katılımda bulunan kurumlar şöyle:

Türkiye Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti

Türk Dünyası Genç İletişimciler Birliği

Tataristan TNV Televizyonu

Türk Dünyası Belediyeler Birliği

T.C Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı

TİKA

Türk Havayolları

Azerbaycan Matbaat Şurası

TRT

Anadolu Ajansı

TRT AVAZ

Tatar Inform Haber Ajansı 

 

 

 

Şurada Ödül alanlar 

 

Bu yıl ilk defa Türk Dünyası Üstün Basın Nişanı verildi. İkinci Şurada bu ödül RF. Tataristan Cumhurbaşkanına onurla takdim edildi. Ayrıca Türk Dünyası Basın Hizmet Ödülleri de ilk defa DGF tarafından verildi. Bu ödüller bu yıl aşağıdaki kuruluşlara verildi.  

1.        TRT AVAZ. Türkiye 7 MURAT AKKOÇ

2.        TATMEDIA. RF. Tataristan Özerk Cumhuriyeti

3.        Anadolu Haber Ajansı(AA). Türkiye / NEDİM KAYA

4.        Azerbaycan Matbuat Şurası. Azerbaycan

5.        Yeni Balkan Gazetesi. Makedonya

6.        AVRUPA MEDIA GROUP. İngiltere / VATAN ÖZ 

7.        Türk Dünyası Genç İletişimciler Birliği.

8.        Nur Gazetesi. RF. Tataristan

 

 

 

Ziyaretler

 

Şura katılımcıları ve şura heyeti program dahilinde  T.C.Kazan Başkonsolosluğu, Kazan Federal Üniversitesi, tarihi Bulgar şehri, Kul Şerif Camii, Kazan Kremlin bölgesi, Kazan şehrini simgesi Kazan anıtı gibi resmi ve sivil ziyaretlerde bulundu. Resmi olarak açıklanmasada şuranın3.cüsünün Türkmenistan’dan yapılması planlanıyor.

 

 

Türklüğe, Türk dünyasına aydınlık ve önderlik etmiş, Mevlana’dan Yunus Emre’ye Hacıbektaş Veli’den Mustafa Kemal Atatürk’e, Volga’nın suyu gibi berrak, temiz ve saf duygularla halklar arasında sevgi ve barış dilinin teşvik edilmesi arzusuyla “Kazan Deklarasyonu”  imzalanarak tüm dünya kamuoyuna 2.Türk Dünyası Gazeteciler Şûrası aracılığıyla duyuruldu.

 

 

İlgili Haberler

Türk Dünyası medyasında Tataristan Kazan deklarasyonu

Türk Dünyası 2.Gazeteciler Şurası Kazan Deklarasyonu kabul dedildi

Türk Dünyası 2.Gazeteciler Şura heyeti, Kazan Başkonsolosu ile görüştü

Türk Dünyası Gazeteciler Şurası'nda basın ödülü Avrupa Medya Gurubu'na verildi

Tataristan Kazan'da yapılan Dünya Gazeteciler şurasında Avrupa Medya Gurubu'na ödül

AA, Türk Dünyası 2. Gazeteciler Şurası'nın Global İletişim Ortağı

Türk Dünyası Gazetecileri Kazan’da Buluşuyor

Türk Dünyası Gazeteciler Şurası Tataristan Kazan’da toplanıyor

 
 
VIDEO HABER için tıklayınız
 
 

İçerde dizisi ne zaman final yapacak

Show TV'nin pazartesi günleri yayınlanan dizisi Haziran ayında final yapacağını duyurdu

Reytinglerde birinci gelen gençlik dizisi final yapıyor

Star TV'nin gençlik dizisi 'Hayat Bazen Tatlıdır' reyting kurbanı oldu

Başrol hiçbir zaman ölmez söylemi bu diziyle sona erdi

Dün akşam yayınlanan İçerde dizisinin başrol oyuncularından biri olan Melek karakteri senaryo gereği öldü