Ana Sayfa | SİYASET

İngiltere CHP Dayanışma Derneği Üyelerinden Kamuoyuna Bildiri

chp

İngiltere CHP Dayanışma Derneği Üyeleri kamuoyunun bilgisine sunmak üzere bir bülten paylaştılar

Bildiriyi aşağıda bulabilirsiniz:

 

"CHP Genel Merkezi tarafından Birleşik Krallıklar`da resmi olarak kurulan CHP İngiltere Birliği`nden bağımsız bir dernek olarak faaliyet gösteren CHP İngiltere Dayanışma Derneği'nin (CHP-İDD) aklanarak kapanması amacıyla 24 Ocak 2016 tarihinde Genel Kurulu toplanmıştır. Her kapanış kurulunda olması beklenen uygulamaların bu genel kuruldan da beklenmesi üyelerimizin en tabii hakkıdır. Ancak üzülerek belirtmeliyiz ki, hukuksuzluğun tavan yaptığı bu kuruldaki bazı tespitleri kamuoyunun dikkatine aşağıda sunuyoruz.

Dayanışma Derneği yönetiminin keyfi uygulamalarıyla yürütülen ve sonlandırıldığı iddia edilen genel kuruldaki hukuksuz ve tüzüğe aykırı uygulamalara üyelerimizin göz yumması ve sessiz kalması düşünülemez.

 

Kayıt, üyelik ve oy kullanma usulsüzlükleri;

1. 14 Haziran 2015 tarihinde çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen ilk genel kurul, tüzükte çok açık bir şekilde “takip eden 1 ay sonra çoğunluk aranmaksızın toplanır” maddesine rağmen 7 ay sonra 24 Ocak 2016`da toplanmıştır.

2. Dernek Başkanı saat 15:00’te başlaması gereken genel kurula 40 dakika geç gelmiştir

3. Genel kurula katılma ve oy verme hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı esnasında hazır bulundurulmamıştır.

4. Genel kurulda üye listesinin olmaması nedeniyle, katılanların dernek üyesi olup olmadığı kontrol edilmemiştir.

5. Üye listesi olmamasına rağmen Başkan bazı üyelerin oy kullanamayacaklarını yüzlerine söylemiş ancak bunu herhangi bir belgeyle ispatlamamıştır. Bu üyelerin oyları hiçbir gerekçe olmadan, sadece yüzlerine söylenerek yok sayılmıştır.

6. Genel kurula katılanlardan isimleri ve imzaları alınmamıştır.

7. Divan başkanlığı için yapılan ilk oylamada kendi adayının aldığı oyu beğenmeyen Başkan salonu terk etmiş ve döndüğünde yaklaşık 15 kişi ile beraber oylamayı tekrarlatarak kendi adayını seçtirmiştir.

8. ‘.. tüzük değişikliği veya derneğin geleceği ile ilgili bir kararın alınabilmesi için genel kurul üyelerinin %51 nin önermesi ve genel kurula katılan üyelerin üçte ikisinin bu öneriye olumlu oy vermesi gereklidir’ maddesi katılımcı sayısının ve dolayısıyla üçte ikilik çoğunluğun matematiksel olarak tespitine olanak vermemesine rağmen divan başkanı tarafından genel kurula devam edilmiştir.

 

 

Faaliyet raporu:

9. Başkan yazılı faaliyet raporunu kurulda hazır bulundurmamış, raporu hatırladıkları kadarıyla sözlü olarak sunmuştur.

10. Sunum sırasında Başkan bazı faaliyetleri hatırlayamadığını belirterek hatırlamadıklarının da aklanmasını istemiştir.

11. Başkan Yardımcısı, sekreter ve diğer üç yönetim kurulu üyesi genel kurula katılmamış ve bu konuyla ilgili tatmin edici açıklamalar yapılmamıştır. Ayrıca katılmayan yönetim kurulu üyeleri mazaretlerini divana iletmemişlerdir.

 

 

Denetleme raporu usulsüzlükleri:

12. Başkan tüzüğe uygun olarak 6 ayda bir toplantıya çağrılması gereken Denetleme kurulunu toplantıya çağrmamış ve denetleme kuruluna mali konularda bilgilendirme yapmamıştır.

13. Başkan derneğin 2012’deki genel kurulunda “seçilmiş” denetleme kurulu üyelerinin yerine kendisinin “atadığı” kişilerden aldığı imzalarla denetleme ve maliyet raporlarını aklatmaya kalkışmıştır. İmza atanlardan birisi, denetleme kurulunda olduklarını genel kuruldan bir gün önce öğrendiklerini belirtmiştir.

14. Denetleme kurulunun asıl üyelerinden biri, denetleme kurulu toplantı çağrısı gün ve saati konusunda yanıltıldığını beyan etmiştir. Bu konuyla ilgili delillerini göstererek genel kurulda başkandan açıklama istemiş ancak kendisinin bu talebi dikkate alınmamıştır.

15. Denetleme kurulu asil üyelerinden biri; denetleme kurulunun yedek üyeleri olmadığını belirtmiş ve sözde yedek denetleme kurulu üyelerinin imzalarının geçersiz olduğunu söylemiştir. Ancak yine bu itirazlar Başkan ve divan başkanı tarafından yanıtsız bırakılmıştır.

16. Tartışma ve itirazların sürdüğü esnada mali raporun okunduğu iddia edilmiş ve yine bir oldu bittiyle aklandığı ilan edilmiştir.

17. Üyelerin ödedikleri aidatların hesabını sormalarına izin verilmemiş ve kalan paranın akıbetinin ne olacağı açıklanmamıştır.

 

Oldu bittiye getirilerek aklanmaya çalışanlara karşı saatlerce mücadele eden üyeler usulsüzlük, haksızlık ve hukuksuzluk karşısında kurulu “yök hükmünde” olduğunu belirterek salonu terketmişlerdir.

Başkan kendi kaldığı grubuyla, bazı üyelerini kendisinin atadığı denetleme raporuyla aklatmaya çalışmış ve genel kurulu tarihte eşine az rastlanır bir hukuksuzlukla tamamladığını iddia etmiştir.

Hukuka ve tüzüğe uygun olarak gerçekleştirilmemiş olan genel kurulun şeklen ve usulen hukuki hükmü ve yaptırımı bulunmamaktadır. Bu nedenle ne yazık ki CHP İngiltere Dayanışma Derneği`nin faaliyet ve mali raporlarının aklanarak kapanması gerçekleşememiştir. Bazı basın organlarına servis edilen derneğin aklanıp kapandığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Kişisel hırsların parti çıkarlarının önüne geçmesinin bir neticesi olarak ortaya çıkan bu usulsüzlüklerin, ne partimiz CHP ne de partimizin Birleşik Krallıklar`daki resmi temsilciliği olan CHP İngiltere Birliği`ne zarar vermesine izin vermeyeceğimizi kamuoyuna önemle duyururuz

 

 

Saygılarımızla

İngiltere CHP Dayanışma Derneği Üyeleri"

 

Bakan İsmet Yılmaz sinyal verdi Üniversiteye geçiş sınavı değişecek

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda öğrencileri kabul ederek üniversiteye geçiş sınavıyla ilgili açıklamada bulundu

Hava Kuvvetleri Komutanı CHP liderinin karşılanmasında kasıt yok kusur var

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun askeri törenle karşılanmasıyla ilgili inceleme hakkında bilgi verdi

CHP Başkanvekili Namuslu hakimlere YSK üyeleri hesap verecek

Olağanüstü ve basına kapalı toplantı gerçekleştiren CHP Grubu referandum sonrası YSK'nın kararını değerlendirdi