Ana Sayfa | SİYASET Dünya

Türkiye AB Zirvesi'nde neler görüşüldü neler konuşuldu

 AB Türkiye, Türkiye  AB Zirvesi,

Türkiye – AB Zirvesi 29 Kasım Pazar günü gerçekleştirildi. Başbakan Ahmet Davutoğlu, AB kurumları liderleri ve 28 üye ülke liderinin katılımıyla gerçekleşen zirvede Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinin yeniden canlandırılması kararı alındı. Göç politikası alanında ortak politikalar toplantının ana gündem maddesiydi.

TUSIAD/Dilek İştar Ateş – Dilek Aydın/BRÜKSEL-Türkiye – AB Zirvesi 29 Kasım Pazar günü gerçekleştirildi. Başbakan Ahmet Davutoğlu, AB kurumları liderleri ve 28 üye ülke liderinin katılımıyla gerçekleşen zirvede Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinin yeniden canlandırılması kararı alındı. Göç politikası alanında ortak politikalar toplantının ana gündem maddesiydi. Zirve buluşmasının AB – Türkiye ilişkilerinde önemli bir gelişmeye işaret ettiği değerlendirildi. Zirvenin başkanlığı AB Konseyi Başkanı Donald Tusk tarafından yürütüldü. Toplantının sona ermesinin ardından Başbakan Davutoğlu, AB Konseyi Başkanı Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Juncker ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Yayımlanan ortak açıklamada Zirve’de ele alınan konular ve kararlar şu şekilde listelendi:

 

 

• Ortak zorlukların aşılması önem taşımaktadır. AB Konseyi 15 Ekim Zirve kararlarında ele alındığı üzere Türkiye AB katılım süreci yeniden canlandırılmalıdır. AB ve Türkiye mevcut bağları ve dayanışmayı geliştirmeyi, ortak geleceklerini hazırlamak üzere sonuç odaklı eylemler gerçekleştirmeyi taahhüt etmektedir. Taraflar “Avrupa projesinin” pekiştirilmesi için mevcut risk ve tehditlerin uyum içerisinde ele alınması yönünde kararlılık sahibidir. G20 Antalya Zirvesi Sonuç Bildirgesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2249 sayılı kararı ile uyum içerisinde, terörle mücadele öncelik olarak belirlenmektedir.

• Bu amaç doğrultusunda Türkiye – AB ilişkilerinin henüz tam olarak hayata geçirilememiş önemli potansiyelinin değerlendirilmesi için daha sık ve sistematik üst düzey diyalog elzemdir. Bu çerçevede taraflar yılda iki kez uygun bir formatla düzenli zirve toplantıları gerçekleştirmeyi kararlaştırmıştır. Zirve toplantıları ilişkilerin geliştirilmesi yönünde atılan adımların değerlendirilmesi ve uluslararası konuların ele alınması için bir platform oluşturacaktır. Terörle mücadele dâhil olmak üzere dışişleri ve güvenlik politikası alanında düzenli diyalog ve işbirliği geliştirilmelidir. Bu bağlamda Bakanlar / Yüksek Temsilci / AB Komiseri düzeyinde düzenli politika diyaloğu toplantıları gerçekleştirilecektir. Bu toplantılar Ortaklık Konseyi toplantılarına ek olarak düzenlenecektir. Aynı zamanda anahtar konularda üst düzey diyalog sürdürülecektir.

• 17 numaralı (Ekonomik ve Parasal Politika) müzakere başlığının açılması için 14 Aralık 2015’de Hükümetler Arası Konferans geçekleştirilecektir. Ek olarak AB Komisyonu 2016 yılının ilk çeyreğinde üye ülkelerin tutumlarından bağımsız olarak ek başlıkların açılması için çalışmaları tamamlayacaktır. Gelecek dönemde bu tür ön hazırlık çalışmaları farklı başlıklar için başlatılabilecektir.

• Türkiye üye ülkeler arasında ayrım gözetmeden Vize Serbestisi Yol Haritası kriterlerinin yerine getirilmesi sürecini hızlandırmayı taahhüt etmektedir. Bu yönde AB Komisyonu tarafından hazırlanacak ikinci ilerleme raporu Mart 2016’da sunulacaktır. Vize serbestisi sürecinin tamamlanması, Yol Haritası gerekliliklerinin tam olarak yerine getirilmesi, böylece Türk vatandaşları için Schengen Alanı’nda vize gerekliliklerinin Ekim 2016’da kaldırılması yönünde değerlendirmeyi içerecek AB Komisyonu üçüncü ilerleme raporunun 2016 son baharında yayımlanması için AB – Türkiye Geri Kabul Anlaşması Haziran 2016’da tam olarak uygulanmaya başlanacaktır.

 

 

 • AB Türkiye’de acil ve sürekli insani yardım sağlayacaktır. Türkiye’ye sağlanan genel AB mali desteği önemli oranda artırılacaktır. AB Komisyonu geçici koruma altında olan Suriyeliler ve ev sahibi topluluklara yönelik etkili ve tamamlayıcı destek eylemlerinin koordinasyonunun sağlanması yönünde “Türkiye Sığınmacı Aracı”nı oluşturmuştur. AB 3 milyar € ek kaynak sağlayacaktır. Bu destek gelişmekte olan şartlar göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilecektir. Türkiye 2,2 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapmaktadır ve bu çalışmalar kapsamında 8 milyar $ harcamıştır. Dolayısıyla Türkiye - AB işbirliği kapsamında yüklerin paylaşımı ilkesinin önemi vurgulanmaktadır. Üye ülkelerin katkıları ve mültecilerin yeniden yerleştirilmesi üzerine AB programları bu çerçevede değerlendirilmelidir.

• Suriye’deki durum sonucunda oluşan krizin ele alınması için geçici koruma altında olan Suriyelilere destek ve göç yönetimi alanında işbirliğinin artırılmasına yönelik, geçici olarak 15 Ekim’de kabul edilen Ortak Eylem Planı uygulamasının başlatılması kararlaştırılmıştır. Ortak Eylem Planı göç akışlarının düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesini ve yasadışı göçün ele alınmasını sağlayacaktır. Uluslararası koruma ihtiyacı içinde olmayan göçmenlerin AB ve Türkiye’ye seyahatlerinin önlenmesi, mevcut ikili geri kabul anlaşmalarının uygulanmasının sağlanması ve uluslararası koruma ihtiyacı içinde olmayan göçmenlerin menşe ülkelerine hızla geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik taraflar arasında işbirliği artırılacaktır. Türkiye geçici koruma altında olan Suriyelilerin sosyoekonomik durumlarının iyileştirilmesi için ek tedbirler alma kararını paylaşmıştır. Taraflar kaçakçılık ağları ile mücadeleye yönelik kararlı ve hızlı adımlar atacaktır.

• Aralık 2014’te gerçekleşen Genişleme Politikası üzerine AB Konseyi toplantısı kararlarında ele alındığı üzere Türkiye - AB Üst Düzey Ekonomik Diyalog Mekanizması’nın oluşturulması üzerine çalışmalar sürmektedir.

 

Bu mekanizma ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve iş dünyası temsilcilerini bir araya getirecek bir platform oluşturulması hedeflenmektedir. Bu platform 2016 yılının ilk çeyreğinde oluşturulacaktır.

Ankara’da 16 Mart 2015’te başlatılan Üst Düzey Enerji Diyaloğu ve Stratejik Enerji İşbirliği olumlu bir gelişmedir. Küresel ve bölgesel düzeyde enerji işbirliğine ilişkin düzenli bilgi paylaşımı taraflar için fayda sağlamaktadır. Bu toplantıların ikincisi 2016 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirilecektir.

• Gümrük Birliği’nin güncellenmesine yönelik hazırlık çalışmaları değerlendirilmiştir. Hazırlık çalışmalarının tamamlanması sonrası, resmi müzakereler 2016 yılının sonuna doğru başlatılabilir.

• Tüm bu çalışmalar eşzamanlı olarak yürütülecek ve yakından takip edilecektir. Türkiye ve AB ilişkilerde yakalanan ivmenin somut sonuçlar doğurması için güncel gündem maddeleri üzerinde ortak ilerleme sağlama konusunda kararlıdır. 

 

AB - Gürcistan

- AB Komisyonu, Ortaklık Anlaşması kapsamında yürüteceği reformları desteklemek amacıyla Gürcistan’a 100 milyon €’luk yardım sağlayacak. Konuyla ilgili olarak Tiflis’te yaptığı açıklamada AB ve Gürcistan arasındaki ilişkilerin, imzalanan Ortaklık Anlaşması sayesinde ileri bir aşamaya geçmiş olduğunu belirten Johannes Hahn, yeni yardım paketi ile Gürcistan’ın kamu sektörü, tarım ve kırsal kalkınma alanlarındaki reform hedeflerini gerçekleştirmesine katkı sağlanacağını vurguladı. Sağlanacak kaynak ile sivil toplumun geliştirilmesi ve AB ile Gürcistan arasında anlaşmaya varılmış olan vize serbestisi sürecinde ilerleme sağlanması için gerçekleştirilecek çalışmalar desteklenecek.

-Kamu idaresi reformu: Kamu yönetiminde Avrupa ilkelerine uygun reformlar gerçekleştirilecek. Kamu sektörünün hesap verebilirliği, yolsuzluğun azaltılması, vatandaşlara yönelik açılımlar kamu

 

 idaresi reformu kapsamında ele alınacak öncelikler arasında yer alıyor.

-Tarım ve kırsal kalkınma, 2. Faz: Gıda güvenliği, kırsal kalkınma politikaları, kırsal kesimde yaşayan halka kamu hizmetlerinin ulaştırılmasının yanı sıra Gürcistan tarım sektörünün rekabetçiliğinin artırılmasını hedefleyen projeler gerçekleştirilecek.

-Teknik işbirliği: Enerji, ulaşım, elektronik iletişim, çevre ve iklim değişikliği başlıkları altında Ortaklık Anlaşması’ndan kaynaklanan sorumlulukların yerine getirebilmesi için kamu kurumlarının kapasitelerini geliştirmeye yönelik projeler finanse edilecek. Bunlara ek olarak Gürcistan’ın vize serbestisi eylem planı ve geri kabul anlaşmasını yürürlüğe koyması için yapacağı düzenlemelerin maliyetine katkı sağlanacak.

Sivil toplum: STK’ların özellikle mali açıdan desteklenmesi sağlanacak.

 

 

 

AB Kurumları

- 27 Kasım tarihinde gerçekleştirilen Dışişleri Bakanlar Konseyi’nde 15-18 Aralık tarihlerinde Nairobi’de gerçekleştirilecek olan Dünya Ticaret Örgütü 10. bakanlar konferansında AB’nin izleyeceği tutum ve strateji görüşüldü. Bakanlar, Mercosur, Japonya ve ASEAN ülkeleri de sürmekte olan görüşmeler de dahil olmak üzere ikili serbest ticaret anlaşması müzakerelerini değerlendirdi. AB Dönem Başkanı Lüksemburg’un AB ve Dışişleri Bakanı Asselborn ABD ile Transatlantik Yatırım ve Ticaret Anlaşması’nın AB için çok önemli olduğunu belirterek, Başkan Obama’nın görev süresi sona erene kadar bu anlaşmanın müzakerelerinin tamamlanmasını hedeflediklerini vurguladı. 

İklim

- Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sözleşmesine Taraf Ülkeler 21. Konferansı (COP21) 30 Kasım’da Paris’te başladı. Küresel ısınmanın 2 0C ile sınırlandırılması üzerine yasal bağlayıcılığı olacak bir

uluslararası anlaşmaya ulaşılması amacıyla gerçekleştirilen iklim değişikliği konferansına tüm dünyadan 150 lider katılıyor. COP21’de Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sözleşmesine taraf 195 ülke, Paris’teki konferansta herkesin kabul edebileceği bir anlaşmaya ulaşmak üzere düzenli aralıklarla toplantılar gerçekleştirmişti. Toplantılar kapsamında gerçekleştirilen müzakereler sonucunda son görüşmeler için iyi bir temel oluşturacağı düşünülen 86 sayfalık metin üzerinde mutabık kalınmıştı. Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, Paris’teki konferansta bağlayıcılığı olan bir karar alınabilmesini sağlamak hedefiyle geçtiğimiz Temmuz ve Eylül aylarında gayri resmi bakanlar toplantısı düzenlemişti.

İklim değişikliğinin sınırlandırılması için alınacak önlemlerin maliyetinin karşılanması için kalkınmakta olan ülkelere gelişmiş ülkeler tarafından mali kaynak aktarılacak. OECD’nin ve İklim Politikası Girişimi isimli düşünce kuruluşunun 7 Ekim’de yayımladığı rapora göre 2014 yılı içinde gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere iklim değişikliğinin önlenmesi çalışmalarında destek olmak amacıyla topladığı yardım tutarı 62 milyar USD’ye ulaştı. 2009 yılında Kopenhag’da alınan karara göre, gelişmekte olan ülkeler yararına 2020 yılına kadar her yıl 100 milyar USD tutarında yardım toplanması gerekiyor. COP21 görüşmeleri 11 Aralık tarihinde sona erecek. 

Devlet Yardımları

- AB Komisyonu Alpha Bank ve Eurobank’ın yeniden yapılandırılması için oluşturulan planın AB devlet yardımları kuralarına uygunluğunu onayladı. Söz konusu bankaların yeniden yapılandırılması için gerekli kaynağın özel yatırımcılar tarafından karşılandığı değerlendirmesini yapan AB Komisyonu bu bankalara sermaye aktarımı için devlet kaynağına ihtiyaç olmadığı sonucuna ulaştı. Rekabet politikalarından sorumlu AB Komiseri Margrethe Vestager Alpha Bank ve Eurobank’ın yeniden

 

 yapılandırılması için gerekli yatırımın özel yatırımcılardan karşılanmış olmasını Yunan ekonomisinin yeniden canlanması için atılmış doğru bir adım olarak değerlendirdi.

31 Ekim tarihinde Avrupa Merkez Bankası Tek Denetim Mekanizması tarafından gerçekleştirilen kapsamlı değerlendirme Alpha Bank’ın 2,74 milyar € ve Eurobank’ın 2,12 milyar € tutarında sermeye gereksinimi olduğunu ortaya koymuştu. Alpha Bank ve Eurobank için sermaye desteği toplanması işlemleri HFSF (Hellenic Financial Stability Fund) tarafından gerçekleştirildi.

 

 

İçişleri

- Avrupa Parlamentosu üyesi Fransız milletvekili Rachida Dati (merkez sağ parti) terörizmle mücadele ve radikalleşmenin önlenmesi için öneriler içeren karar tasarısı yapılan oylamada kabul edildi. Yasal bağlayıcılığı olmayan karar tasarısında Paris’te gerçekleşen terör saldırılarının radikalleşmenin önlenmesi ve terörle mücadele konularında AB ve üye ülkeler arasında eşgüdüm olması gereğini ortaya koyduğuna vurgu yapılıyor. Radikalleşme ile mücadele ve Avrupa vatandaşlarının terör örgütleri tarafından kullanılmasını önlemek için kapsamlı bir strateji izlenmesi gerektiği belirtilen tasarıda özellikle cezaevlerine, online mecralara ve eğitim kurumlarına dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor. Rachida Dati tarafından kaleme alınan karar tasarısı 110 hayır oyuna karşılık 548 oyla kabul edildi. 36 milletvekili çekimser oy kullandı.

 

Popülist sağın sandık oyunları Metin Şenergüç yazdı

İngiltere'de genel seçimler 2020 yılında olmasına rağmen Başbakan Theresa May, geçen hafta ani bir kararla 8 Haziran'da erken seçim yapılacağını açıkladı.

ADDP 'YSK seçim yasasını çiğnemiş ve kanuna aykırı hareket etmiştir'

Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu ADDP tarafından gönderilen basın açıklamasında, 'DEMOKRATİK OLMAYAN KOŞULLARDA GERÇEKLEŞEN HALK OYLAMASININ SONUCU DA HUKUK DIŞI OLMUŞTUR' denildi. İşte o açıklama

Türk Dünyası University College of London’da Nevruz'u kutladı

Türk Dünyası University College of London’da düzenlenen Bahar Festivali’nde biraraya gelerek baharı kutladı. Tataritan’dan, Kazakistan’a, Irak Türkmenlerinden, Kırım Tatarlarına kadar Türk dünyası toplulukları Londra’da bayramda buluştu.