Ana Sayfa | SİYASET Türkiye

CHP, Meclis Araştırması açılmasını talep etti

CHP

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, seçimlerde güvenilirlik, şeffaflık sağlamak adına YSK’nın faaliyetlerinin denetlenmesi, sorunların tespiti ve çözüm önerileri getirilmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasını talep etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu önergesinin gerekçesinde şunları kaydetti:

170 YAŞINDAKİ SEÇMEN
YSK, seçmen kütüklerinin takibini ve seçim sonuçlarının birleştirme işlemlerini SEÇSİS adını verdiği bir sistem üzerinden yapmaktadır. Mükerrer seçmenlerin bulunması, yanlış bilgiler içermesi (örneğin 170 yaşında seçmen olması), vatandaşların haberi dahi olmadan seçmen kütüklerinden düşürülmesi, yer değiştirmesi, hiç tanımadığı kimselerin kendi ikamet ettiği adreste kayıtlı görünmesi güvenilir bir seçim için kabul edilemez durumlardır. YSK seçmen bilgilerinin doğruluğu, güncelliği, şeffaflığını sağlamak ve denetimini yapmakla mükelleftir.

CAYDIRICI TEDBİR
Seçimler öncesinde vatandaşlarımızın adres değişikliği bilgilerinin doğruluğunun emniyet görevlileri tarafından etkin bir şekilde araştırılmasının sağlanması önemlidir. Elektrik, doğalgaz, su abonelikleri iptal edilmeden adres değişikliği işlemlerinin yapılmaması önleyici ve caydırıcı bir tedbir olabilecektir. YSK vatandaşların adres bilgelerinin doğruluğunu elektrik, su, doğalgaz abonelik kayıtları, devletten aldığı sosyal yardımlar ve Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarından sorgulamalıdır.

İŞLEMLER İNSANA DAYALI
Seçim sonuçlarının hesaplanması ve denetlenmesi için gerekli temel unsur ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarıdır. Islak imzalı sandık sonuç tutanakları, ilçe seçim kurullarında SEÇSİS aracılığı ile bilgisayar ortamına girilmekte, sonuçlar eş zamanlı olarak YSK merkezine aktarılmakta, aynı sonuçlar seçimlere katılan tüm siyasi partiler ile paylaşılmaktadır. Islak imzalı sandık sonuç tutanağı, ilçe seçim kurulu tarafından SEÇSİS sistemine girilinceye kadar yürütülen tüm işlemler manuel olup insana dayalıdır ve bilişim teknolojileri kullanarak müdahale etmek mümkün değildir. SEÇSİS sistemine ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarının girilmesinde iki kuşku söz konusu olmaktadır. Birincisi; sandık sonuç tutanaklarının değiştirildiği ya da hatalı girildiğidir. İkincisi ise birleştirme tutanakları üzerinde oynamalar yapıldığıdır.

TUTANAKLARIN YAYINLANMASI ELZEMDİR
Islak imzalı sandık sonuç tutanakları, seçim sonuçlarının ilk tahakkuk kaydıdır. Seçimlerdeki usulsüzlükler, itirazlar, iddialar ıslak imzalı sandık sonuç tutanakları ve oy torbaları ilçe seçim kuruluna ulaştırılmasına kadar ki süreç içerisinde meydana gelmektedir. Sandık sonuç tutanaklarının tarayıcıdan geçirilerek yayınlanması seçimlerin sağlıklı bir zeminde gerçekleşmesi elzemdir. İllerdeki sandık numaralarına göre oy pusulaları ve zarfların barkodlanarak denetim ve kontrole tabi tutulması seçim güvenliğinin sağlanması bakımından önem arz etmektedir. Oy pusulalarının güvenliğinin sağlanması için Sandık başkanı ve en fazla oyu alan 3 siyasi parti görevlilerinin müşterek muhafaza ile ilçe seçim kurullarına götürülmesi kuralı titizlikle uygulanmalıdır. Müşterek muhafaza seçim sonuçlarının ilçe seçim kurullarına ulaştırılması ve birleştirme tutanaklarının düzenlenmesine kadar devam eden bir süreç olmalıdır. TBMM seçimlerin şeffaf, adil, güven ve huzur ortamı içerisinde geçmesini sağlamak üzere YSK’nın gerçekleştirdiği faaliyetlerin denetlenmesi, sorunların tespiti ve çözüm önerileri getirilmesi amacıyla araştırma komisyonu kurmalıdır.”


Meclis'i karıştıran Ermeni soykırımı iddiası

TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği teklifinin 11’inci maddesi görüşülürken söz alan HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan’ın Ermenilere ’soykırım’ yapıldığı iddiası gerginliğe neden oldu

Anayasa görüşmelerine geçilmesi oylama sonucu kabul edildi

Anayasa değişikliği teklifinin maddelerine geçilmesi yapılan oylama sonucunda kabul edildi

Meclis'te Sahte oy pusulası tartışmaları büyüyor

Genel Kurul tartışmalarına damga vuran bir başka konu ise 'sahte oy pusulası' oldu.