Ana Sayfa | TÜRKİYE

Anneler Günü için indirim kampanyaları

Anneler Günü için kampanyalar başladı

10 Mayıs günü kutlanacak olan Anneler Günü için teknolojik indirim kampanyaları başladı

10 Ma­yı­s’­ta kut­la­na­cak An­ne­ler Gü­nü için tek­no­lo­ji dün­ya­sı da ha­zır­lık­la­rı­nı ta­mam­la­dı. Mul­ti­med­ya tek­no­lo­ji­si­nin ha­ya­tın her ala­nı­nı meş­gul et­me­siy­le her yaş­tan an­ne­nin il­gi­si­ni çek­me­ye baş­la­yan akıl­lı ci­haz­lar, böy­le­lik­le he­di­ye için en iyi al­ter­na­tif­ler ara­sın­da ye­ri­ni al­dı.Tür­ki­ye­’nin en bü­yük tek­no­lo­ji pe­ra­ken­de­ci­le­ri Tek­no­sa, Gold ve Me­dia­Markt akıl­lı te­le­fon­dan tab­let ve bil­gi­sa­yar­la­ra, akıl­lı sa­at­ler­den na­vi­gas­yon ci­ha­zı ve ku­lak­lık­la­ra ka­dar bin­ler­ce ürün­de yüz­de 50’ye va­ran in­di­rim baş­lat­tı­lar.

Özel yarışma başladı

Anneler Günü için özel bir yarışma düzenleyen yerli teknoloji devi Gold Bilgisayar, yılın annesini seçiyor. Yarışma için annem@gold.com.tr’ye anneyle çekilmiş en güzel resmi göndermek gerekiyor. Burada en çok oyu alan ilk üç kişi, bin, 750 ve 500 liralık hediye çeki kazanıyor.

Kulaklıkta büyük kampanya

Gold ayrıca pek çok cihazda özel indirimler de yaptı. Şirket, Jabra 2KM0075 Clipper Bluetooth kulaklığı 140 liradan 69 liraya, 5 inçlik Navitech QX-M541 navigasyon cihazını 284 liradan 199 liraya, Victor W2 Red akıllı saati ise 259 liradan 199 lirada indirdi.

Bakmadan geçmeyin

Alman teknoloji devi MediaMarkt da Casper Via T27 tablet’i 299 lira yerine 222 liraya, Dyson elektrikli süpürge DC Animal’ı 1799 liradan 1499 liraya, Samsung Galaxy Neo’yu ise 699 yerine 599 liraya satışa çıkardı.

Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı

Tür­ki­ye­’nin 81 ilin­de ma­ğa­za­sı bu­lu­nan Tek­no­SA da bu özel gün­de fark­lı kam­pan­ya­lar ha­zır­la­dı. ING Bank iş­bir­li­ği ile ha­ya­ta ge­çi­ri­len Tek­noK­re­di­’den fay­da­la­nan tüm tü­ke­ti­ci­ler 11 Ma­yı­s’­a ka­dar 500 TL ve üze­ri akıl­lı te­le­fon al­dık­la­rın­da pe­şin fi­ya­tı­na 9 tak­sit avan­ta­jın­dan fay­da­la­na­bi­li­yor.

Hattını taşıyana cazip fiyat

Şir­ket ay­rı­ca An­ne­ler Gü­nü haf­ta­sı bo­yun­ca tüm te­le­fon­ları ta­şı­na­bi­lir şarj ci­ha­zı he­di­yeli satıyor. Tek­no­SA Mo­bil hat alan ve hat­tı­nı ta­şı­yan­lar için ise Ip­ho­ne 6, Sam­sung S6 ve Sam­sung T116 3G tab­let çok ca­zip fi­yat­lar ile sa­tı­şa su­nu­la­cak.


THY Genel Müdürü Temel Kotil istifa kararı aldı

Türk Hava Yolları’nın 11 yıllık genel müdürü Temel Kotil istifa kararı aldı

’Bylock’ programının yazılımcısı tutuklandı

FETÖ'nün haberleşmek için kullandığı Bylock adlı programın yazılımcısı TÜBİTAK eski çalışanı, yardımcı doçent İhsan Taşkın tutuklandı

Kayıp Irmak’ı öldürdüğünü canlı yayında itiraf etti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde günlerdir aranan 4 yaşındaki Irmak Kupal ile ilgili acı gerçek Müge Anlı'nın programında ortaya çıktı